Blockchained Youth work

Namen projekta Blockchained Youth work je podpreti prizadevanja za profesionalizacijo mladinskega dela preko digitalnih in inovativnih dimenzij ter zagotoviti kakovost izobraževalnih praks v mladinskem delu. Želimo izpostaviti rešitev digitalne transformacije skozi razvoj digitalne pripravljenosti, odpornosti in uspešnosti kot glavne prioritete. Mladinski sektor doživlja digitalno transformacijo, še posebej v času po pandemiji. Mladinski sektor, vključno z mladimi, je vse bolj pripravljen na sodelovanje, učenje in razvijanje kompetenc v digitalnih okvirjih. Hkrati je treba mladinske delavce podpirati pri izvajanju dejavnosti v digitalnem okolju ...

Preberite več
Razvoj mentorstva za kakovostno praktično usposabljanje v visokem šolstvu (MILEAGE)

Izboljšanje kakovosti podpornih storitev za izvajanje praktičnega usposabljanja v visokem šolstvu ter spodbujanje inovativnega praktičnega usposabljanja preko vzpostavitve stalnega sodelovanja kariernih centrov in nevladnih organizacij, in sicer na temelju na študenta osredinjenega pristopa ter izhajajoč iz potreb študentov.

Preberite več
Fleksibilne učne skupnosti, ki podpirajo čezmejno vseživljenjsko učenje (FLECSLAB)

Novembra 2021 je bilo šest ustanovnih partnerjev EUTOPIA Alliance nagrajenih  v programu Erasmus+ (KA220-HED – Partnerstva za sodelovanje v visokem šolstvu) projekta z naslovom »Fleksibilne učne skupnosti, ki podpirajo čezmejno vseživljenjsko učenje« (FESCLAB). (FESCLAB) predložene Nacionalni agenciji za programe Evropske skupnosti in mednarodne mobilnosti in v Sloveniji. 

Preberite več
Projekti razvojnega stebra financiranja (RSF)

Sredstva RSF so namenjena razvoju znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti, ki pripomorejo k doseganju ciljev in rezultatov ter izvajanju ukrepov in nalog s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, opredeljenih v strateških dokumentih Univerze v Ljubljani, države in Evropske unije. Gre za nove raziskovalne programe, zagonske programe in predloge za povečanje financiranja raziskovalnih programov, ki jih potrdijo senati članic. Odločitev o ustanovitvi novega raziskovalnega programa, zagonskega programa in povečanja financiranja programa sprejme Senat UL ter jo potrdi Upravni odbor UL.

Preberite več
menu