LJUBLJANA, 19. - 21. 09. 2022
CREST peto mednarodno projektno srečanje

V Splitu smo se dogovorili, da organiziramo še eno mednarodno projektno srečanje v Ljubljani, saj prvega nismo izvedli v fizični obliki zaradi pandemije covida-19. Peto mednarodno projektno srečanje v Ljubljani je potekalo med 19. in 21. 9. 2022. Izvedeno je bilo na hibridni način. V ponedeljek so udeleženci obiskali rektorat Univerze v Ljubljani, kjer jih je sprejel prorektor prof. dr. Boštjan Markoli. Sledil je vodeni ogled središča Ljubljane in parka Tivoli. V torek so obiskali Pedagoško fakulteto, kjer jih je sprejel dekan fakultete izr. prof. dr. Janez Vogrinc. Naslednja točka dnevnega reda je potekala preko spleta tudi zaradi partnerjev, ki ne morejo priti v Ljubljano. Razpravljali smo o administrativnih vprašanjih, načrtovanju do konca projekta, diseminaciji; podali smo povratne informacije o osnutku priročnika, ki so ga predstavili avtorji. Nato so se udeleženci na kraju samem udeležili delavnice Poučevanje v velikih razredih z uporabo digitalnih orodij, ki jo je na Pedagoški fakulteti izvajal izr. prof. Manuel João Costa, prorektor Univerze Minho. V sredo so se udeleženci v Ljubljani udeležili zaključne konference projekta Inovup Razvoj visokošolskega učenja in poučevanja v postkoronski dobi. Glavni rezultat srečanja je bilo delo na intelektualnem rezultatu 3 in načrtovanje intelektualnega rezultata 4. Dogovorili smo se tudi o časovnici ostalih dogodkov v naslednjih mesecih. Žal so osebno prišli le udeleženci iz Univerze Vytautasa Magnusa, Litva. Eden od pomembnih rezultatov srečanja je bila tudi krepitev medčloveških vezi.

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu