LJUBLJANA, 17. 04. 2024
Za nami je uspešna izvedba predstavitve priročnika »Praktično usposabljanje v visokošolskem izobraževanju«

V ponedeljek, 15. 4. 2024, je na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani potekala predstavitev priročnika »Praktično usposabljanje v visokošolskem izobraževanju«. Ta je namenjen dvigu kakovosti praktičnega usposabljanja (PU) visokošolskih študentov, vsem sedanjim in prihodnjim mentorjem visokošolskim učiteljem za PU in mentorjem v organizacijah, podjetjih in zavodih, kjer se izvaja PU. Koristen je za vse študente, ki opravljajo PU doma in v tujini ter za strokovnjake, ki se ukvarjajo z mentorstvom v PU.

Avtorji priročnika, prof. dr. Monika Govekar Okoliš iz Filozofske fakultete, prof. dr. Ivan Svetlik in prof. dr. Tomaž Deželan s Fakultete za družbene vede, so predstavili kako se delo lahko uporablja kot pripomoček za izvajanje strokovne prakse v visokem šolstvu.

Prof. dr. Ivan Svetlik je predstavil načrtovanje PU v spreminjajočih razmerah visokošolskega izobraževanja, prof. dr. Monika Govekar Okoliš je predstavila izsledke kvalitativne raziskave mentorskih programov PU na Univerzi v Ljubljani s primerjavo in predlogi, prof. dr. Tomaž Deželan pa je predstavil štiri prakse izvajanja PU, ki so v študijskem letu 2020/2021 potekale v digitalnem okolju in so del raziskave, ki je nastala v okviru konzorcija eWBL »Praktično usposabljanje v spletnem okolju«, financiranega v okviru programa Erasmus+.

Pestra zastopanost udeležencev, ki so prišli iz Univerze na Primorskem, Univerze v Mariboru, Univerze v Novi Gorici in Univerze v Ljubljani, je v razpravi pokazala potrebo po tovrstnih razpravah, izmenjavi praks in sistemski ureditvi nekaterih področjih. Na nacionalni ravni sta to: (1) priprava pravilnika o opravljanju PU v organizacijah izvajalkah PU in (2) ureditev nagrajevanja in plačevanja zunanjih mentorjev na vseh strokovnih področjih. Na ravni univerze pa oblikovanje skupne platforme za PU, izvedba stalnih profesionalnih usposabljanj in izobraževanj, ureditev nagrajevanja in plačevanje mentorjev ter zmanjšanje prezaposlenosti visokošolskih učiteljev mentorjev na fakultetah, ki vodijo PU študentov.

Priročnik je v digitalni obliki pri Založbi Univerze v Ljubljani dostopen za prenos.

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu