LJUBLJANA, 15.--17. 12. 2022
CREST - Dejavnost učenja, poučevanja in usposabljanja

Namen usposabljanja v drugem tednu decembra 2022 je bil udeležence iz Univerze v Ljubljani, Creative Hub Croatia in Out of the Box International usposobiti za ustrezno vključevanje v proces spreminjanja namembnosti prostorov in uporabo značilnosti razvitega modela za spreminjanje namembnosti izobraževalnih stavb ter njegovo izvajanje s priročnikom (IO3). Žal smo imeli pri vključevanju partnerjev v dejavnost LTT nekaj težav, saj smo morali dejavnost iz različnih razlogov preložiti. Ker partnerji niso mogli biti prisotni na kraju samem, smo jih vključili prek spleta in se osredotočili na lokalne udeležence z Univerze v Ljubljani.
Zbrali smo 16 udeležencev, večinoma s Fakultete za družbene vede in rektorata. Dogodek smo pripravili z uporabo metodologije iz multiplikativnega dogodka, razširjene s praktičnim pristopom. Uporabili smo jo na tridnevni delavnici. Nekateri udeleženci so bili iz pedagoškega sektorja, drugi iz nepedagoškega sektorja.
1. Predstavitev praks uvajanja ergonomije učečega se na različnih fakultetah članic Univerze v Ljubljani in odnos do participativnih procesov pri urbanem razvoju in ponovni uporabi stavb.
2. Predstavitev projekta CREST ter zaključkov in rezultatov dogodka za partnerje oziroma predstavitev projektnih dejavnosti in nastalih intelektualnih rezultatov (vsi štirje).
3. Praktična delavnica o spremembi namembnosti prostorov visokošolskih ustanov. Udeleženci so dobili praktičen vpogled v ponovno uporabo neuporabljenih in propadajočih akademskih prostorov za reševanje pomanjkanja učnih prostorov in spodbujanje na študente osredotočenega učenja. Za vodenje postopka so bile uporabljene ustrezne informativne brošure. Na Fakulteti za družbene vede smo pridobili prostor, ki je bil pripravljen za spremembo namembnosti, udeleženci pa so se seznanili z okolico. Raziskali so okolje in v majhnih skupinah razvili možne scenarije za spremembo namembnosti. Osredotočili so se na uporabo materialov in različne deležnike v procesu.
4. Participativni proces. Osredotočili smo se na prakse vključevanja različnih deležnikov in dajanja glasu različnim deležnikom. Razpravljali smo o različnih pristopih in jim omogočili, da razvijejo lastno strategijo. Na koncu smo njihove rešitve primerjali s tistimi, ki so predlagane v našem priročniku.
5. V razpravi smo pregledali rezultate pilotnega projekta na Univerzi v Ljubljani in Univerzi Vytautasa Magnusa in razpravljali o možni sistemski uporabi IO-jev.
6. Naslednji koraki. Udeleženci so razvili scenarije za druge prostore v svojih institucijah. Vnaprej smo jih opozorili, naj vključijo nekaj fotografij in grob opis prostora. Nato smo razpravljali o rešitvah.
S to dejavnostjo smo izkoristili dodatno priložnost za razširjanje intelektualnih rezultatov projekta CREST in razširitev njihovega dosega. Izobraževalna dejavnost je olajšala pridobivanje kompetenc in znanja med udeleženci, ki so potrebni za učinkovito izvajanje modela. Po dogodku razpolagajo udeleženci z vsemi potrebnimi znanji in spretnostmi za izvajanje modela na svojih fakultetah. Lahko smo tudi predstavili priročnik za izvajanje modela in nekatera javnopolitična priporočila. Udeleženci so imeli priložnost podati povratne informacije o dogodku in predstavitvi projektnih dejavnosti.

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu