ŠKOFJA LOKA, 15. 12. 2022
CREST - Multiplikacijski dogodek

Namen multiplikacijskega dogodka v Škofji Loki dne 15. 12. 2022 je bil predstaviti in razširiti rezultate projekta, zlasti model in priročnik za spremembo namembnosti izobraževalnih stavb in prostorov v visokošolskih ustanovah, lokalnim, regionalnim in nacionalnim ključnim deležnikom, kot so nosilci odločanja na vladni ravni, vodje fakultet, drugi vodje visokošolskih ustanov in drugi zainteresirani udeleženci. Cilj dogodka je bil tudi doseči ključne deležnike iz drugih izobraževalnih sektorjev, kot sta primarno in sekundarno izobraževanje (splošno in poklicno). Na tem načrtovanem dogodku smo dosegli več kot 40 lokalnih, regionalnih in nacionalnih udeležencev.
Dogodek se je začel s plenarnim zasedanjem z osrednjim nagovorom in predstavitvijo ugotovitev projekta o na študenta osredotočenem učenju in učni ergonomiji (metodologija, kartiranje, model in priročnik za ponovno uporabo ter politična priporočila) ter serijo vprašanj in odgovorov. Dogodek se je končal s povzetkom zaključkov in predstavitvijo možnih nadaljnjih korakov. Za tiste, ki so pokazali zanimanje, je na voljo praktična delavnica.
Ciljno občinstvo. Dogodka so se udeležili predstavniki mladinskega sektorja in mladinski delavci, saj smo videli velik potencial za razvoj našega projekta in njegovo trajnost. Vabila smo poslali tudi drugim lokalnim in regionalnim organizacijam, s katerimi naš oddelek že sodeluje pri evropskih in mednarodnih projektih. Pri pripravi tega dogodka smo z našimi partnerji delili izkušnje, da se od krize Covid 19 veliko ljudi ne želi udeleževati lokalnih dogodkov in predstavitev.
Dnevni red
1. Uvod in kontekst (30 min) - Odnos do participativnih procesov pri urbanem razvoju in ponovni uporabi stavb.
2. Predstavitev projekta CREST in dogodka partnerjev Sklepi in rezultati (60 min) - Predstavitev projektnih dejavnosti in intelektualnih rezultatov (vsi štirje).
3. Panelna razprava (30 min)
Razprava se bo osredotočila na rezultate pilotnega projekta, izvedenega na Univerzi v Ljubljani/Vytautas Magnus University, in morebitno sistemsko uporabo IO.
4. Mreženje; naslednji koraki in zaključek (45 min)

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu