LJUBLJANA, 19.--21. 09. 2022
CREST - Peto mednarodno projektno srečanje

V Splitu smo se dogovorili za organizacijo drugega TPM v Ljubljani, saj prvega srečanja zaradi pandemije Covid 19 ni bilo mogoče organizirati v fizični obliki. Peto transnacionalno projektno srečanje v Ljubljani je potekalo od 19. do 21. septembra. Potekalo je v hibridni obliki.
V ponedeljek so udeleženci obiskali rektorat Univerze v Ljubljani, kjer jih je pozdravil prorektor prof. dr. Boštjan Markoli. Sledil je voden ogled središča Ljubljane in parka Tivoli. V torek so obiskali Pedagoško fakulteto, kjer jih je pozdravil dekan fakultete doc. dr. Janez Vogrinc. Naslednja točka dnevnega reda je za partnerje, ki niso mogli priti v Ljubljano, potekala tudi prek spleta. Razpravljali smo o administrativnih zadevah, načrtovanju do konca projekta in diseminaciji; podali smo povratne informacije o osnutku priročnika, ki so ga predstavili avtorji. Nato so se lokalni udeleženci udeležili delavnice Poučevanje v velikih razredih z uporabo digitalnih orodij, ki jo je vodil doc. dr. Manuel João Costa, prorektor Univerze Minho na Pedagoški fakulteti. V sredo so se lokalni udeleženci udeležili zaključne konference projekta INOVUP "Razvoj visokošolskega učenja in poučevanja v dobi po koroni".
Glavni rezultat srečanja je bilo delo na IO3 in načrtovanje IO4. Dogovorili smo se tudi o urniku nadaljnjih dogodkov v prihodnjih mesecih. Žal so bili osebno prisotni le udeleženci iz VDU iz Litve. Eden najpomembnejših rezultatov srečanja je bila tudi krepitev medosebnih odnosov.

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu