LJUBLJANA, 22.11.2022
Drugo srečanje v okviru transnacionalnega projekta FLECSLAB

V tednu EUTOPIA, ki ga je gostila Univerza v Ljubljani, so se partnerji projekta FLECSLAB končno srečali v Ljubljani. Milena Sitar Matelič iz Slovenske nacionalne agencije pa je imela priložnost spoznati delo, opravljeno v manj kot letu dni v okviru projekta. Tomaž Deželan je na kratko povzel dejavnosti v projektu od julija 2022 do oktobra 2022. V okviru dela na UL je bila postavljena in posodobljena spletna stran FLECSLAB. V delovnem sklopu 1 - Zbirka orodij za vseživljenjsko učenje - so bili opravljeni pol-strukturirani intervjuji z vodji štirih učnih skupnosti, skupina strokovnjakov pa je sodelovala na delavnici, ki je potekala 28. in 29. oktobra 2022 v Bruslju.

Rosette S'Jegers, Melina Delmas in Jo Angouri so podale podrobno nadaljevanje: opravljeni so bili intervjuji z vodji štirih povezanih učnih skupnosti, pri čemer so bile preučene naslednje teme: položaj in izkušnje vodje z vseživljenjskim učenjem, vizija vodje za učno skupnost ter rezultati in poslovni model. Poročilo se osredotoča na tri razsežnosti: (1) soustvarjanje, sodelovanje, povezanost; (2) organizacijska zmogljivost ter (3) mrežna in mednarodna institucija.

Za WP2 - Poslovni model vseživljenjskega učenja se bo v skladu s časovnim načrtom projekta delo začelo naslednje leto - ustanovitev svetovalnega odbora in priprava dokumenta za opredelitev ovir in dejavnikov za ohranjanje zmogljivosti vseživljenjskega učenja s strani raziskovalca Univerze v Göteborgu - sta dve ključni nalogi. FLECSLAB se bo osredotočil tudi na vzpostavitev globljih povezav s strokovnimi organizacijami in družbenimi akterji, ki so ključni v ekosistemih učnih skupnosti EUTOPIA, ter na razvoj partnerstev na podlagi pogodb za prihodnost.

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu