LJUBLJANA, 3.2.2022
FLECSLAB KICK OFF sestanek

Novembra 2021 je šest ustanovnih partnerjev Zveze EUTOPIA v okviru programa Erasmus+ (KA220- HED - Partnerstva za sodelovanje v visokem šolstvu) prejelo odobritev in sredstva za projekt "Flexible LEarning Communities Supporting Lifelong Learning Across Borders" (FLECSLAB), ki je bil prijavljen na Nacionalno agencijo (NA) za programe Evropske skupnosti in programe mednarodne mobilnosti v Sloveniji. 3. februarja 2022 je na spletu potekal uvodni sestanek partnerstva (Univerza v Ljubljani, Vrije Universiteit Brussel, The University of Warwick, CY Cergy Paris Université, Universidad Pompeu Fabra in Goeteborgs Universitet), ki ga je kot koordinator projekta gostila Univerza v Ljubljani.

Udeležence sta najprej pozdravila prorektor Univerze v Ljubljani Boštjan Markoli in Nikki Muckle, generalna sekretarka Zveze EUTOPIA. Jo Angouri, Rosette S'Jegers in Tomaž Deželan, so kot predstavniki projektne skupine, predstavili vsebino projekta ter pojasnili glavne cilje in ozadje projekta FLECSLAB. Na podlagi razvoja povezanih učnih skupnosti v Zvezi EUTOPIA bo FLECSLAB ustvaril namensko orodje za vse visokošolske institucije, ki bo preseglo povpraševanje študentov, ki želijo pridobiti diplomo, in se odprlo za ne-tradicionalne študente, ki iščejo mednarodne učne izkušnje. To orodje bo vključevalo smernice in module usposabljanja za podporo akademskemu osebju pri nagovarjanju odraslih udeležencev izobraževanja – vseživljenjskega učenja (WP1 - Lifelong Learning Toolbox).

Cilj projekta je s pilotnimi projekti in praktičnimi izkušnjami uvesti poslovni model, ki bo evropskim univerzam omogočil, da ohranijo svoja prizadevanja za ponudbo visokokakovostnega vseživljenjskega učenja (WP2 – Business Model). Usklajen bo z agendo visokošolskega prostora EU, da bi spodbudil sodelovanje na ravni EU in ustvaril sinergije z obstoječimi okviri. Miha Lebič z Univerze v Ljubljani je na kratko pojasnil pravila programa Erasmus+ in vlogo slovenske agencije, ki je projekt odobrila.

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu