Online, 14. 02. 2024
Nabiramo kilometrino: zagnali smo projekt MILEAGE

Pričeli smo z izvajanjem dvoletnega projekta MILEAGE: Mentorship development for quality practices in higher education, odobrenega v okviru Erasmus+ KA2 programa. Konzorcij predstavljamo šest partnerjev iz treh držav, od tega tri univerze in tri nevladne organizacije, saj se vsebina projekta močno nanaša prav na sodelovanje visokošolskega in nevladnega sektorja.  Partnerja iz Italije sta nevladna organizacija CESIE ter UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO, partnerja s Finske sta RAUHANKASVATUSINSTITUUTTI RY INSTITUTET FOR FREDSFOSTRAN RF (Peace Education Institute) ter univerza OULUN YLIOPISTO, slovenska partnerja pa KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUSTVO PINA ter UNIVERZA V LJUBLANI kot koordinator projekta.

Cilji partnerstva so zagotavljanje vključevanja v storitvah študentskih praks preko razvoja novih storitev in krepitve veščin kariernih svetovalcev; izboljšanje kvalitete študijskih praks preko krepitve kompetenc in veščin mentorjev študijskih praks (v NVO-ji in v visokošolskih organizacijah); spodbujanje trans disciplinarnih pristopov in inovativnih pedagogik v visokošolskih organizacijah preko implementacije MILAGE študijske prakse in preko vzpostavitve podpornega okolja za študijske prakse na treh univerzah; ter zagovarjanje civilnodružbenega angažmaja preko priznavanja skupnostnega oziroma družbenega angažmaja študentov kot študijskega rezultata.

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu