LJUBLJANA, 14.11.2023
PLACEDU - digitalno usposabljanje

V okviru projekta 'PLACEDU - Digitalni družabni prostor za naslednje normalno izobraževanje' je 14. novembra 2023 izr. prof. dr. Marko Radovan izvedel usposabljanje na področju poučevanja in učenja na daljavo. Usposabljanje je bilo namenjeno študentom in izobraževalcem z namenom, da bi podprlo njihova prizadevanja za ustvarjanje vključujoče skupnosti v digitalnem prostoru.

Glavni cilj usposabljanja je bil opremiti udeležence s potrebnimi znanji, veščinami in kompetencami za inovativno, na študente osredinjeno e-poučevanje, pri katerem se vzpostavlja vključujoča skupnost, ki spodbuja motivacijo in zmanjšuje občutek izolacije študentov. Usposabljanje si prizadeva premagati "izgubljene" vidike socialnega in fizičnega okolja pri učenju na daljavo.

Na usposabljanju so bila predstavljena gradiva, ki so prosto dostopna na meta platformi projekta, razvrščena pa so v 6 modulov: Strokovno udejstvovanje; Digitalni viri; Poučevanje in učenje; Ocenjevanje; Opolnomočenje učečih se; Krepitev digitalnih kompetenc učečih se.

Projekt PLACEDU izvaja 7 partnerjev iz 6 držav: Litve (XWHY / The Critical in Univerza v Vilni), Slovenije (Univerza v Ljubljani), Cipra (CSI), Belgije (OTB International), Islandije (University of Island) in Grčije (KMOP Education & Innovation Hub). Projekt sofinancira program Erasmus+ KA2 Evropske komisije (št. projekta: 2021-1-LT01-KA220-HED-000023512).

 

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu