22.-23. november 2023
PLACEDU - sestanek projektnih partnerjev v Vilni

V okviru projekta 'PLACEDU - Digitalni družabni prostor za naslednje normalno izobraževanje' se je med 22. in 23. novembrom 2023 v Vilni v Litvi odvijal sestanek partnerskih organizacij projekta. Na dvodnevnem sestanku so partnerji projekta razpravljali o napredkih in izvedbi zadnjih aktivnosti v okviru projekta: meta platformi, na kateri so na voljo odprta gradiva za usposabljanje izobraževalcev na področju poučevanja na daljavo, usposabljanjih, ki so se izvedla v okviru projekta, dogodkih in odzivih udeležencev ter o diseminaciji projekta.

Udeleženci so se v okviru sestanka udeležili tudi mednarodne konference 'Innovative Solutions in Education: from Gamification to Artificial Intelligence', na kateri je predstavnica projektne skupine iz UL Nina Vombergar izvedla predstavitev z naslovom 'Changing Ways in New Environments: Slovenian Experience with Online (work-based) Learning'. Predstavila je izsledke raziskav na temo poučevanja in učenja na daljavo: nacionalne izsledke raziskave 'Učenje na daljavo, kot ga doživljajo njegovi uporabniki', ki je bila izvedena v okviru projekta PLACEDU, izsledke raziskave o praktičnem usposabljanju na daljavo, ki je bila izvedena v okviru projekta 'eWBL - Praktično usposabljanje v spletnem okolju' in projekt Razvojnega stebra financiranja (RSF) - 'Prilagoditev gradiv pri predmetu 'Mladi in politika' potrebam slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih študentov'.

Ob koncu sestanka so se udeleženci strinjali, da je pomemben doprinos projekta v pripravi gradiv za visokošolske učitelje in ostale izobraževalce, ki so namenjena podpori pri prenosu poučevanja iz fizičnih prostorov v poučevanje na daljavo s poudarkom na tem, kako se izogniti izolaciji študentov, kako ustvariti prostor za komunikacijo in socialno interakcijo ter okrepiti duševno in čustveno stanje učečih se in učiteljev. Meta platforma, na kateri so zbranar gradiva za usposabljanje, primeri dobrih praks in metode, primerne za poučevanje na daljavo, omogoča vsem uporabnikom tudi deljenje lastnih gradiv. S tem se želi vzpostaviti dolgoročna spletna skupnost, v kateri se bo odvijala izmenjava izkušenj na področju poučevanja na daljavo.

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu