LJUBLJANA, 20. 02. 2024
Kako načrtovati in izvesti kvalitetno praktično usposabljanje? (eWBL)

V decembru 2023 je izšel priročnik raziskovalcev Univerze v Ljubljani z naslovom »Praktično usposabljanje v visokošolskem izobraževanju«.Priročnik je namenjen dvigu kakovosti praktičnega usposabljanja (PU) visokošolskih študentov, vsem sedanjim in prihodnjim mentorjem visokošolskim učiteljem za PU in mentorjem v organizacijah, podjetjih in zavodih, kjer se izvaja PU. Koristen je za vse študente, ki opravljajo PU doma in v tujini ter za strokovnjake, ki se ukvarjajo z mentorstvom v PU.

Delo je v digitalni obliki pri Založbi Univerze v Ljubljani dostopno za prenos.

Delavnica bo potekala na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede (dvorana FDV-3), 15. aprila 2024, s pričetkom ob 9:00 uri.

Avtorji prof. dr. Monika Govekar Okoliš iz Filozofske fakultete, prof. dr. Ivan Svetlik, prof. dr. Tomaž Deželan in mag. Manca Drobne iz Fakultete za družbene vede bodo uvodoma predstavili kako se delo lahko uporablja kot pripomoček za izvajanje strokovne prakse v visokem šolstvu.

Program dogodka

9:00 – 9:05: Pozdravni nagovor, prof. dr. Tomaž Deželan

9:05 – 09:45: Načrtovanje PU v spreminjajočih razmerah visokošolskega izobraževanja, prof. dr. Ivan Svetlik

09:45 – 10:30: Mentorski programi PU na Univerzi v Ljubljani - primerjava in predlogi, prof. dr. Monika Govekar Okoliš

10:30 – 10:50:  Izvajanje PU v digitalnem okolju (primer eWBL), prof. dr. Tomaž Deželan

 Nadaljevali bomo z brezplačno interaktivno delavnica za izvajanje PU v digitalnem okolju, ki je namenjena vsem zainteresiranim. Več informacij je na voljo tu.

Delavnica s predstavitvijo orodji in okvirom za izvajanje PU v digitalnem okolju je rezultat projekta konzorcija eWBL »Praktično usposabljanje v spletnem okolju«, financiranega v okviru programa Erasmus+. Delavnica je namenjena vsem, ki se srečujejo z načrtovanjem in izvajanjem praktičnega usposabljanja v visokem šolstvu (skrbniki programov, koordinatorji praks, mentorji praktičnega usposabljanja, mentorji v delovnih organizacijah, strokovni delavci, ki so vključeni v izvajanje pripravo in izvajanje praks, študentkam in študentom, ki so aktivno vpeti v PU). Vabilo - Kako načrtovati in izvesti kvalitetno praktično usposabljanjeDelavnica bo izvedena interaktivno, 1. dan 15. 4. 2024 v živo, po predstavitvi priročnika, sledila pa bodo 3 kratka usposabljanja v spletnem okolju. Usposabljanje vas bo pripravilo na uspešno in kvalitetno izvajanje PU v digitalnem okolju, udeleženci delavnice pa po zaključku prejmejo potrdilo (orig. »Master Trainer«).

Zanimanje za udeležbo na predstavitvi priročnika ali vaš interes za delavnico nam najkasneje do 25. marca 2024 sporočite na povezavi.

 

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu