LJUBLJANA, 16. 03. 2024
Projektni sestanek FLECSLAB na Univerzi Pompeu Fabra

Universitat Pompeu Fabra (UPF) je v torek, 12. in sredo, 13. marca 2024 gostila srečanje projektne skupine projekta FLECSLAB, Projektnega sestanka se je udeležilo približno dvajset članov projekta, poleg strokovnjakov,  tudi predstavniki strokovnega in svetovalnega odbora projekta FLECSLAB. Prisotna je bila tudi namestnica generalnega sekretarja iz urada EUTOPIA.

Glavni cilj je bil pregled opravljenega dela v obeh delovnih paketih projekta. Delovni paket 1 je predstavil izsledke pilotne faze testiranja izbranih EUTOPIA učnih skupnosti in njihov potencial za transnacionalno ponudbo vseživljenjskega učenja. Raziskovalci delovnega paketa 2 so predstavili ovire in prednosti, ki jih predstavlja VŽU v transnacionalnem prostoru ter osnutek treh alternativnih poslovnih modelov ponudbe VŽU v transnacionalnem okolju (na primeru EUTOPIA učnih skupnostih).

V projektu, ki se je začel januarja 2022 in se bo zaključil decembra leta 2024, poleg Univerze v Ljubljani, kot koordinatorice projekta FELCSLAB, sodelujejo še Universitat Pompeu Fabra, Vrije Universiteit Brussel, CY Cergy Paris Université, Göteborgs universitet in University of Warwick.

FLECSLAB  raziskuje poslovne modele za širok vzorec scenarijev vseživljenjskega učenja (VŽU) v transnacionalnem okolju.  Rezultati projekta, poleg poslovnih modelov, bodo tudi smernice za politične odločevalce, akademike v visokošolskem prostoru, industrijo in  druge organizacije. Projektna skupina bo pripravila vrsto virov, ki bodo visokošolskim strokovnjakom in oblikovalcem politik pomagali pri razvoju pedagogike vseživljenjskega učenja (WP1: The Lifelong Learning Toolbox) in trajnostne ponudbe (WP2: The Lifelong Learning Business Model).

Na srečanju  so raziskovalci iz UPF predstavili projekt usposabljanja starejših z namenom odkrivanja lažnih novic, ki ga vodijo profesorji z Oddelka za komunikacije v sodelovanju z združenjem za preverjanje dejstev Verificat.cat, kot primer dobre prakse s področja VŽU.

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu