LJUBLJANA, 5.7.2022
Projektni sestanek FLECSLAB

Partnerji so se 5. julija 2022 v spletnem okolju sestali na prvem projektnem sestanku. Najprej je bilo predstavljeno trenutno stanje v zvezi z administrativnim upravljanjem projekta in dejavnostmi, izvedenimi v tem obdobju. Za slovensko nacionalno agencijo je bilo pripravljeno predhodno poročilo o spremljanju, ki odpravlja večino pomanjkljivosti, ugotovljenih med prijavo projekta, in pojasnjuje, kako se bo izvajanje projekta spremljalo v nadaljnjih fazah.

Tomaž Deželan je na kratko predstavil priročnik za vodenje projekta, pripravljen za partnerstvo FLECSLAB.

Rosette S'Jegers je podala pregled tekočih dejavnosti v okviru delovnega paketa 1 - Zbirka orodij za vseživljenjsko učenje in ugotovila, da so bile izvedene vse načrtovane dejavnosti; od 30 povezanih učnih skupnosti jih je bilo identificiranih 12, da bi ugotovili potencial za vseživljenjsko učenje. V prvem krogu bodo te 4 testne skupine iz medijskega in komunikacijskega sektorja, sektorja izobraževanja, zdravstvenega sektorja ter sektorja tehnologije in poslovnega razvoja.

Melina Delmas, raziskovalka na Univerzi v Warwicku, se trenutno ukvarja z dokumentiranjem in analizo osnovne skupine teh skupnosti.

Lieve Van den Brande, predsednica strokovnega odbora (EC), je povedala, da je bilo določenih 10 članov strokovnega odbora FLECSLAB, prvi sestanek pa je potekal med tednom EUTOPIA 29. junija 2022 v Bruslju. Delavnice za podporo in spodbujanje ponudbe vseživljenjskega učenja v vsaki skupnosti bodo potekale v Bruslju septembra ali oktobra 2022, v teh razpravah pa bodo sodelovali tudi člani strokovnega odbora FLECSLAB.

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu