LJUBLJANA, 14. 06. 2024
PutEUfore - Druga evalvacijska delavnica

V ponedeljek, 14. 6. 2024, smo se v hibridni obliki sestali v širšem timu, da bi preverili, kako poteka razvoj projekta. Skupaj z dr. Mitjem Sardočem in prof. dr. Tomažem Deželanom smo preverili, kako poteka projekt, ocenili dosedanje korake in načrtovali prihodnje. Ob pregledu do sedaj narejenega smo se ustavili pri izobraževalnem dogodku za učitelje, ki smo ga izvedli 24. 4. Podobna dogodka bomo izpeljali tudi v oktobru in v januarju 2025. Ob načrtovanju nadaljnjih dejavnosti smo ugotovili, da Pedagoški institut, s katerim pogosto sodelujemo, naslednje leto ob 60. obletnici organizira dogodke, ki bi jih lahko smiselno vključili v zaključne dejavnosti našega projekta. Nekaj pozornosti smo namenili tudi poglobljenemu recenziranju obstoječih učbenikov, kjer smo preverili osnutek orodja za analizo. Eden od sklepov se je nanašal tudi na zajem širšega nabora tem, ki niso zgolj »posttranzicijske«, kar velja za mnoge iz učbenikov in učnih načrtov, temveč so bolj usmerjene v sedanjost in prihodnost.

 

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu