PutEUfore
LJUBLJANA, 17. 07. 2023
PutEUfore - Prva delavnica za oceno kakovosti

V ponedeljek, 17. 7., smo se sestali v širšem timu, da bi preverili, kako poteka razvoj projekta. Skupaj z dr. Mitjem Sardočem in prof. dr. Tomažem Deželanom smo preverili, kako poteka projekt, ocenili dosedanje korake in načrtovali prihodnje. To je vključevalo pregled analize učbenikov in učnih načrtov, analizo intervjujev z učitelji državljanske vzgoje, ki so bili povezani z anketo, namenjeno isti ciljni skupini – oboje je služilo preverjanju potreb in pripravi strategije. Podobno delavnico bomo izvedli čez manj kot leto in takrat vključili tudi zunanje strokovnjake.

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu