LJUBLJANA, 23. 05. 2023
Uspešen zaključek usposabljanja v okviru spletnih delavnic “Praktično usposabljanje v digitalnem okolju” projekta Erasmus+ eWBL

Slovenski program usposabljanj za krepitev zmogljivosti digitalnega praktičnega usposabljanja (PU) v delovnem okolju se je zaključil v kombinirani (hibridni) obliki - eno srečanje je bilo organizirano v obliki dogodka v živo, sledila pa so štiri spletna srečanja, ki so potekala od 15. aprila do 10. maja 2024.

Na začetku delavnice, ki je potekala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, 15. aprila 2024, smo gostili soavtorja priročnika “Praktično usposabljanje v visokošolskem izobraževanju” Moniko Govekar Okoliš in Ivana Svetlika, oba redna profesorja iz Univerze v Ljubljani, ki sta z nami delila bogate raziskovalne izkušnje na področju PU.

Za program usposabljanja v obliki spletnih srečanj pod vodstvom prof. dr. Tomaža Deželana in v pripravljalni fazi s Samantho Carty iz podjetja Momentum, so udeleženci iz Univerze na Primorskem, Univerze v Mariboru, Univerze v Novi Gorici in Univerze v Ljubljani pokazali veliko zanimanje. Udeleženci delavnic, ki so že imeli bogate izkušnje na področju PU, so bili željni in zelo motivirani, da bi razširili svoje znanje na to temo, in sicer kako v svojih institucijah izvajati učinkovite programe PU v digitalnem okolju ali izboljšati PU z novimi tehnikami. Te izkušnje so bile razvidne iz njihovih povratnih informacij in razprav med usposabljanjem.

Spletno usposabljanje je bilo zasnovano v obliki interaktivnih delavnic, v katerih so potekale  razprave in na katerih so udeleženci z vajami (večinoma so potekale v ločenih spletnih sobah po skupianh) delili svoje prakse in poglede ter reševali različne naloge.

Obravnavali smo vse faze PU (načrtovanje, priprava, uvajanje, izvajanje, ocenjevanje/vrednotenje in zagotavljanje kakovosti), da bi udeleženci dobili čim bolj podroben vpogled v digitalno PU, s poudarkom na razlikah v primerjavi s PU na kraju samem.

Posebej smo poudarili teme, ki so za slovenske razmere bolj zanimive, saj je na tem področju še veliko prostora za izboljšave: npr. priprava študentov pred začetkom izvajanja PU, strukturirano spremljanje študentov s strani mentorjev ali koordinatorjev na visokošolskem zavodu in mentorjev v podjetju, metoda tedenske povratne informacije, uvedba “prijateljskega” sistema (orig. buddy system), varnostni ukrepi na delovnem mestu, preverjanje duševnega in socialnega počutja študentov med izvajanjem digitalnega PU.

Poleg tega sta bila poudarjena tudi komunikacija med vsemi akterji PU in pomen pridobivanja nekaterih digitalnih spretnosti v fazi načrtovanja in priprave.

Da bi bilo usposabljanje bolj privlačno, smo povabili gostujočo predavateljico iz znanega slovenskega podjetja s področja informacijske tehnologije, ki je razložila proces in njihove prakse uvajanja študentov v podjetju.

Medtem ko sta zbirka orodij eWBL in program usposabljanja eWBL pripravljena v okviru partnerskega konzorcija eWBL služila kot osnovna vira, smo ju dodatno prilagodili in obogatili z gradivom, da bi ustrezala slovenskim razmeram.

Skupaj je 22 udeležencev iz štirih slovenskih univerz izpolnilo vsa pričakovanja in obveznosti ter prejelo potrdilo o udeležbi za uspešno udeležbo na usposabljanju o digitalnem PU v okviru projekta Erasmus+ eWBL. Večina udeležencev je navedla, da je bil njihov glavni motiv prijave na delavnice pridobivanje in izpopolnjevanje novih spretnosti in znanj na tem področju.

Učinek takšnega programa za krepitev zmogljivosti se je izkazal za zelo dragocenega in potrebnega za Slovenijo. Mreženje in povezovanje udeležencev, izmenjava različnih pogledov in praks med vajami in diskusijami ter same povratne informacije so pokazale na nekatere razlike izvajanja PU na univerzah ter dejstvo, da je na tem področju še veliko prostora za izboljšave.

Upoštevani so bili nekateri od izpostavljenih izzivov, kako še izboljšati PU in digitalno PU v Sloveniji. Naslednja priložnost za njihovo obravnavo bo naš dogodek v Sloveniji, ki ga načrtujemo novembra 2024, kjer bodo na voljo tudi končni rezultati projekta eWBL.

Nekaj misli udeležencev:

"Res dobro pripravljene delavnice. Vsa pohvala vam".

"Dobro je, da PU na tak način počasi pridobiva na pomenu in pomembnosti v učnih načrtih (ne le kot obrobni del učnega načrta, ki ga je treba opraviti), vendar je potreben ponoven razmislek glede strukture, organizacije, načrtovanja, načinov izvajanja, kako povezati različne deležnike in organizacije/okolja, da bo PU bolj vidno in kakovostno, da bo imel večji vpliv na znanje diplomantov ob vstopu na trg dela.""

"Čeprav digitalno PU ni pomembno za moje področje, sem se naučila nekaj vidikov, ki jih lahko še vedno koristno vključim v svojo pedagoško prakso."

"Naučil sem se, da moramo okrepiti vlogo mentorja visokošolskega zavoda med prakso. Tako se lahko izognemo številnim težavam, s katerimi se srečujejo študenti."

"Spoznal sem, da je mogoče tudi oblike PU, ki jih ni mogoče v celoti prenesti v spletno obliko, vsaj delno izvajati ali vsaj podpirati z orodji digitalnega PU."

"Pridobil sem bolj strukturiran pogled na organizacijo PU".

NAZAJ NA ARHIV DOGODKOV
menu