Dogodki

Vključevanje in opolnomočenje študentov z različnimi zmožnostmi

V ponedeljek, 20. novembra 2023 smo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru izvedli dogodek, katerega namen je bila predstavitev rezultatov projekta DIFFABILITY: Higher education curriculum and transition programme Empowering students with different abilities (slov. Visokošolski učni načrt in prehodni program Opolnomočenje študentov z različnimi zmožnostmi), financiranega s strani programa Evropske unije preko programa Erasmus+. 

PutEUfore – Izkustvena konferenca s praktičnimi delavnicami
PLACEDU - projektni sestanek partnerjev v Vilni

V okviru projekta 'PLACEDU - Digitalni družabni prostor za naslednje normalno izobraževanje' se je med 22. in 23. novembrom 2023 v Vilni v Litvi odvijal sestanek partnerskih organizacij projekta. Na dvodnevnem sestanku so partnerji projekta razpravljali o napredkih in izvedbi zadnjih aktivnosti v okviru projekta: meta platformi, na kateri so na voljo odprta gradiva za usposabljanje izobraževalcev na področju poučevanja na daljavo, usposabljanjih, ki so se izvedla v okviru projekta, dogodkih in odzivih udeležencev ter o diseminaciji projekta.

DIFFABILITY - Prvi sestanek partnerjev

V ponedeljek, 20. decembra 2021, se je Nina Vombergar udeležila prvega sestanka partnerjev pri projektu DIFFABILITY – HE Curricula & Transition Programme Empowering Students with Different Abilities, ki je potekal preko spleta

Publikacije

Učenje na daljavo, kot ga doživljajo njegovi uporabniki
Konzorcij PLACEDU objavil digitalno usposabljanje
Kratek oris mladinskega dela v Sloveniji

V jedru z dokazi podprtega oblikovanja javnih politik in ukrepov je poznavanje značilnosti, akterjev, pravnih in organizacijskih okvirjev, rezultatov preteklih in tekočih projektov, analiz in podatkov ter ostalih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje oz. so del posameznih področij ali sistemov.

menu