LJUBLJANA, 2023
eWBL - Co-creation session in Ljubljana

Raziskovalci z Univerze v Groningenu in Univerze v Ljubljani so se sestali na soustvarjalnem sestanku, da bi razpravljali o osnutku smernic za izobraževalce v visokem šolstvu in industriji za izvajanje visokokakovostnega eWBL. Srečanje je gostila Univerza v Ljubljani. Rezultati razprave so pokazali, da je pri izvajanju WBL na daljavo sicer nekaj pomanjkljivosti in izzivov, vendar je na voljo tudi več rešitev, ki bi lahko nekatere izzive odpravile. Vodje delovnih paketov so navedli, da "s podporo okvira, ki ga razvijajo, želijo izpostaviti ne le prednosti eWBL (prilagodljivost, nižji stroški, digitalne kompetence), temveč tudi načine, kako bi lahko čim bolj zmanjšali slabosti".

Okvir deli eWBL na pet stopenj: načrtovanje, priprava, uvajanje, izvajanje in ocenjevanje. Vsaka stopnja je zapolnjena z več teoretičnimi in praktičnimi priporočili iz literature in podatkov, zbranih v delovnem paketu 1. Okvir bo kmalu na voljo za prenos na spletni strani projekta.

Ker delo na daljavo postaja vse bolj priljubljeno, se povečuje potreba po zanesljivem pedagoškem in tehnološkem modelu za "eWBL", ki izpolnjuje vsa merila za kakovostno izvajanje in izvajanje eWBL. V tem okviru je zasnovan in se izvaja projekt eWBL. Cilj projekta je ustvariti znanje in zagotoviti smernice o tem, kako izvajati visokokakovostno eWBL tako s pedagoškega kot tehnološkega vidika.

BACK TO EVENT ARCHIVE
menu