MEDIJSKA OBJAVA, 30. 09. 2023
PLACEDU - Distance learning as experienced by its users

Na podlagi poročil iz šestih držav (vključno z analizami sekundarnih virov podatkov, fokusnimi skupinami in mobilno etnografijo)

In recent years, education has moved from physical to digital spaces. This new type of learning - e-learning - has many advantages, but it also has some disadvantages. Nevertheless, e-learning was quite positively received in the academic community until the global pandemic COVID-19 forced most of the world to switch to distance learning. During the crisis, many academic institutions, students and teachers had the unpleasant experience of having to switch to e-learning completely and without preparation.

Raziskava v okviru projekta PLACEDU je raziskala vpliv e-učenja in poučevanja v šestih različnih državah (Litva, Slovenija, Ciper, Belgija, Islandija, Grčija) in poudarila potrebo po različnih rešitvah za uspešno implementacijo učenja v digitalnem prostoru.

Ključni poudarki slovenskega poročila

Podatki mobilne etnografije, v kateri so sodelovali visokošolski učitelji in študenti ter fokusne skupine, v kateri so sodelovali visokošolski učitelji, so pokazali, da so bili učitelji med e-poučevanjem bolje razpoloženi kot študenti. Prav tako so bolje ocenili potek e-poučevanja kot študenti. Pozitivni odzivi učencev na izkušnjo e-učenja so bili pogosto povezani z možnostjo aktivnega sodelovanja med učnimi urami (možnost sodelovanja v pogovoru in izražanja mnenj) in prizadevanjem učitelja, da predstavi temo pouka na zanimiv način.

Projekt PLACEDU izvaja 7 partnerjev iz 6 držav: Litve (XWHY / The Critical in Univerza v Vilni), Slovenije (Univerza v Ljubljani), Cipra (CSI), Belgije (OTB International), Islandije (University of Island) in Grčije (KMOP Education & Innovation Hub).

Projekt sofinancira program Erasmus+ KA2 Evropske komisije.

LINK TO THE PUBLICATION
BACK TO ARCHIVE OF PUBLICATIONS
menu