LJUBLJANA, 15. - 17. 06. 2021
SEEYW - Youth work in flux: an academic point of view on youth work training and educaton

V okviru projekta Supporting Evidence-based Education of Youth Workers (SEEYW) je v organizaciji projektnih partnerjev (Inštitut za društvena istraživanja sveučilišta u Zagrebu – IDIZ, Sveučilište u Rijeci – UNIRI in Univerze v Ljubljani – UL) med 15. in 17. junijem 2021 na Reki potekala konferenca z naslovom Youth work in flux: an academic point of view on youth work training and education.

Namen konference je bil okrepiti skupnost deležnikov na področju mladinskega dela, posebno tistih, ki se s tem področjem ukvarjajo raziskovalno oz. v akademskih skupnosti ter zarisati ključne teme znotraj mladinskega dela, ki morajo biti nadalje raziskane in opredeljene. Posebna pozornost je bila namenjena možnostim soustvarjanja znanja na tem področju prek sodelovanja z akterji iz lokalnih skupnosti.

BACK TO EVENT ARCHIVE
menu