Asist. dr. Karolina Babič
Faculty of Social Sciences
E-mail: karolina.babic@fdv.uni-lj.si
Expert fields:
social and solidarity economies, cooperativism, economic democracy, civil society, social innovation, philosophy, ethics, political philosophy, education in the field of social and solidarity economies
Short CV
Selected publications
Consulting roles

Karolina Babič is a researcher and adviser on the field of social and solidarity economies (especially cooperatives), economic democracy, participatory practices and civil society. Beside this she is theoretically interested in the topics of ethics, political philosophy and philosophy of economics. In her PhD thesis in philosophy, she discussed the topics of work and a worker in contemporary production processes. Her research work is placed on the intersection of different disciplines of humanities and social sciences, and the application of it to the civil society praxis. She was a head of a nongovernmental organisation Združenje CAAP so.p. for several years, and she supported more than fifty cooperatives, social enterprises and NGOs in their start up and development. At the Faculty of social sciences, she is employed as an assistant researcher. At Doba faculty she teaches courses on social economy an external teacher. Also, as a researcher and teacher she cooperates with other nongovernmental and other organisations.


SHORTCUT TO PERSONAL BIBLIOGRAPHY

Izbrani članki in poglavja v monografijah:

BABIČ, Karolina. Iz kakšne snovi so zadruge? : razprava o zadružni lastnini, pravilih in skupnosti. Časopis za kritiko znanosti. 2018, letn. 46, št. 271, str. 41-63. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IKETFQCG.

BABIČ, Karolina. Mobilizacija delavcev : zgodovina ponotranjanja prisile. Časopis za kritiko znanosti. 2009, letn. 37, št. 237, str. 179-198. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QXF9NB3M.

BABIČ, Karolina. Heterotopije : drugi prostori ali drugo prostora?. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 30, št. 3, str. 121-136. ISSN 0353-4510. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NQC8JXO2.

BABIČ, Karolina. ʺNerazdeljivo premoženjeʺ kot element krepitve družbene in medgeneracijske solidarnosti ter ekonomske demokracije. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju. 2023, letn. 27, št. 3, str. 7-11, ilustr. ISSN 1855-8259.

BABIČ, Karolina, AŠANIN GOLE, Pedja. Importance of critical literacy for teachers and students when using business model canvas tools. Kairos : media and communication review. 2022, vol. 1, no. 1, str. 16-29, ilustr. https://respublica.edu.mk/wp-content/uploads/2022/02/kairos-vol.1-no.-1-june-2022_en.pdf.

BABIČ, Karolina. Inclusion of social economy topics into the higher education business study programmes in Slovenia. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja. 2021, letn. 13, št. 1, str. 1-11. ISSN 1855-6175. https://journal.doba.si/OJS/index.php/jimb/article/view/2021.13.1.1http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0PKYG4NH, DOI: 10.32015/JIBM/2021.13.1.1-11.

BABIČ, Karolina. Demokratično soupravljanje v zadružnem sistemu Mondragon. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju. 2020, letn. 24, št. 4, str. 11-13, ilustr. ISSN 1855-8259.

BABIČ, Karolina. Družbeni procesi kot alternativa političnim programom. Emzin : revija za kulturo. dec. 2013, letn. 23, št. 3/4, str. 45-47. ISSN 1318-5497.

BABIČ, Karolina. Tretji sektor : novo zaposlovanje proti gospodarski rasti brez zaposlovanja. Dialogi. 2010, letn. 46, št. 1/2, str. 35-46. ISSN 0012-2068.

BABIČ, Karolina. Sodobni delavec : hazardiranje kot pogoj revolucije. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena (ur.). Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 41-62. Zbirka Življenja in dela, 20, Kulturnozgodovinske študije, 5. ISBN 978-961-05-0174-9. ISSN 1855-9360.

BABIČ, Karolina. UTD v luči bioekonomije - pravica iz naslova dela/življenja. V: PRIBAC, Igor (ur.), KOROŠEC, Valerija (ur.). UTD v Sloveniji : premisleki, stališča, dokumenti. Ljubljana: Krtina, 2011. Str. 157-165. Knjižna zbirka Krt, 163. ISBN 978-961-260-052-5.

Raziskovalna poročila, priročniki:

BABIČ, Karolina, idr. Veter v jadra socialne ekonomije : priročnik za krepitev kompetenc deležnikov in strokovnega kadra v podpornem okolju za razvoj socialne ekonomije. Maribor: Fundacija za izboljšanje zaposlitevnih možnosti Prizma, 2020, ilustr. ISBN 978-961-94670-1-5, ISBN 978-961-94670-2-2. https://ucilnice.sociolab.si/http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1JHKPVOX.

FIEDLER, Kaja, LOŽAR, Daša, PRIMC, Matic, BABIČ, Karolina, BABIČ, Karolina (urednik). Zadružništvo : stanje v Sloveniji 2020 : poročilo in smernice za razvoj. Digitalna izd. Maribor: Združenje CAAP idr., 2020. Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse, 1. ISBN 978-961-94407-4-2. http://brazde.org/?p=4230http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PJ0HP9B0.

BABIČ, Karolina. Zadružništvo : model neformalnega izobraževanja mladih. Maribor: Pekarna Magdalenske mreže, 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-93781-2-0.

FIEDLER, Kaja, LOŽAR, Daša, PRIMC, Matic, BABIČ, Karolina (avtor, urednik). Analiza formalnih in neformalnih izobraževanj in usposabljanj v Sloveniji ter smernice za razvoj : poročilo in smernice za razvoj. Digitalna izd. Maribor: Združenje CAAP idr., 2021. Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse, 5. ISBN 978-961-94407-8-0. http://brazde.org/wp-content/uploads/2021/05/Analiza-izobra%C5%BEevanj-in-usposabljanj-ter-smernice_2021.pdfhttp://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-F0UQ8T8J.BACK TO STAFF
menu