TRENUTNI PROJEKTI
PRETEKLI PROJEKTI
Visokošolski učni načrt in prehodni program Opolnomočenje študentov z različnimi zmožnostmi (DIFFABILITY)

Cilj projekta je ustvariti pregled najboljših obstoječih praks in predstaviti inovativne rešitve za pripravo učnih vsebin, namenjenih poučevanju in učenju na daljavo v visokošolskem izobraževanju na področju podjetništva, ki bodo dostopne tudi študentom z različnimi sposobnostmi oz. posebnimi potrebami (differently-abled students) s poudarkom na vsebinah, dostopnih slepim, slabovidnim ter gluhim in naglušnim študentom. Ključne teme, ki jih bo projekt obravnaval, se nanašajo na vključujoče (visokošolske) izobraževalne sisteme, na oblikovanje sistemov digitalnega izobraževanja, prilagojenega študentom z različnimi sposobnostmi ter spodbujanje inovativnih (digitalnih) praks poučevanja.

Digitalni družabni prostor za naslednje normalno izobraževanje (PLACEDU)

Projekt preučuje vpliv e-izobraževanja na študente in učitelje, pri čemer so cilji projekta identificirati ključne pomanjkljivosti take oblike poučevanja, poleg tega pa skuša uporabiti pozitiven pristop in poiskati možne (in že obstoječe) prilagoditve, s katerimi bi ustvarili boljšo različico e-izobraževanja s poudarkom na ohranjanju značilnosti, ki jih izgublja, ko se izobraževanje seli iz fizičnih prostorov v virtualne prostore. Cilji projekta je pripraviti usposabljanja za učitelje, ki bodo služila kot orodje za uspešno poučevanje na daljavo.

Ustvarjalna prenova izobraževalnih prostorov za inovativna na študenta usmerjena okolja (CREST)

Projekt Creative Repurposing of Educational Spaces for Innovative Student-centred Environments (CREST) je potekal od septembra 2020 do decembra 2022. Šest partnerskih institucij - dve univerzi, tri nevladne organizacije in ena mreža iz Slovenije, s Hrvaške, Poljske, iz Litve ter Belgije - je razvijalo načine, kako smiselno prenoviti učne prostore ob upoštevanju učne ergonomike, na študenta osredinjenega pristopa in participativnih družbenih praks.

Podpora z dokazi podprtemu izobraževanju mladinskih delavcev (SEEYW)

Projekt Erasmus+ treh raziskovalnih institucij, Inštituta za družbene raziskave v Zagrebu kot upravičenca ter Univerze v Ljubljani in Univerze na Reki kot partnerjev, je potekal od februarja 2019 do avgusta 2021. S postavitvijo temeljev za profesionalizacijo mladinskega dela in izvedbo niza rezultatov, povezanih z izobraževanjem in usposabljanjem mladinskih delavcev na podlagi dokazov, je projekt okrepil zmogljivosti mladinskih delavcev in dolgoročno prispeval k splošni kakovosti ponudbe mladinskega dela v državah partnericah projekta (Hrvaška in Slovenija).

PRIKAŽI ARHIV PROJEKTOV
menu