Blockchained Youth work

O PROJEKTU
SODELAVCI
PARTNERJI
DOGODKI
REZULTATI
Namen projekta Blockchained Youth work je podpreti prizadevanja za profesionalizacijo mladinskega dela preko digitalnih in inovativnih dimenzij ter zagotoviti kakovost izobraževalnih praks v mladinskem delu. Želimo izpostaviti rešitev digitalne transformacije skozi razvoj digitalne pripravljenosti, odpornosti in uspešnosti kot glavne prioritete. Mladinski sektor doživlja digitalno transformacijo, še posebej v času po pandemiji. Mladinski sektor, vključno z mladimi, je vse bolj pripravljen na sodelovanje, učenje in razvijanje kompetenc v digitalnih okvirjih. Hkrati je treba mladinske delavce podpirati pri izvajanju dejavnosti v digitalnem okolju. Prva prioriteta bo dosežena z razvojem platforme, ki zagotavlja varno shranjevanje digitalnih certifikatov, ki jih lahko prepoznajo tudi zunanji deležniki preko fiksnega sistema dokazil na zavarovanih platformah. Predlagana Blockchain tehnologija bo zagotovila enostavno in hitro rešitev za učinkovito preverjanje in priznavanje učnih dosežkov v mladinskem delu ter priznavanje podobnih izobraževalnih aktivnosti, ki zagotavljajo preverljive učne izide v mladinskem sektorju. To bo pripomoglo k povečanju kakovosti, inovacijam in priznavanju mladinskega dela v partnerskih državah in na ravni EU. Dejavnosti projekta vključujejo:
 • analizo potreb, ki bo temeljila na dokazih in bo usmerjena v mladinske politike preko zagovorniških dejavnosti.
 • aktivnosti, ki so neposredno usmerjene k praktikom mladinskega dela, in skupaj močno podpirajo prioriteto krepitve povezav med politiko, raziskavami in prakso.
Zastavljene prioritete bomo uresničili skozi cilje projekta, ki so:
 • Ustvariti kakovostni okvir za izobraževalne prakse na področju mladinskega dela.
 • Pilotirati inovativno platformo, ki temelji na tehnologiji blockchaina, za validacijo, priznavanje, zagotavljanje kakovosti in zagotavljanje učnih izidov, relevantnih za mladinsko delo.
 • Zagovarjati kakovost mladinskega dela na nacionalni, regionalni in ravni EU.
Rezultati projekta bodo:
 • 1 Blockchain platforma;
 • razvoj kakovostnega okvirja, ki temelji na kvalitativni in kvantitativni analizi izobraževalnih praks;
 • vključitev vsaj 25 organizacij v pilotni proces certificiranja usposabljanj
 • vsaj 50 certificiranih usposabljanj na platformi Blockhain
 • Analiza ključnih problemov v partnerskih državah, povezanih s priznavanjem in validacijo mladinskega dela;
 • Pripravljen kakovosten zagovorniški načrt o kakovosti mladinskega dela in trajnostnih inovativnih rešitvah.
Tomaž Deželan
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
No ACF gallery field data found
NAZAJ NA ARHIV PROJEKTOV
menu