Fleksibilne učne skupnosti, ki podpirajo čezmejno vseživljenjsko učenje (FLECSLAB)

Sofinancira Evropska unija
O PROJEKTU
SODELAVCI
PARTNERJI
DOGODKI
REZULTATI
Projekt ponuja okvir in dobro preizkušeno orodje izvajanja in raziskovanja potenciala, ki ga ima evropska zveza univerz za ustvarjanje obsežne ponudbe VŽU, in sicer na podlagi obstoječih komponent, t. j. učnih načrtov. Na podlagi razvoja povezanih učnih skupnosti zavezništva EUTOPIA, bo FLECSLAB ustvaril specializiran instrument za vse visokošolske ustanove, ki bo presegal povpraševanje pri tistih študentih, ki želijo samo diplomo, in se bo odpiral t.i. ne- modularnim študentom, ki iščejo dodatne mednarodne učne izkušnje. To orodje bo vključevalo smernice in module usposabljanja za podporo akademskemu osebju pri obravnavanju učečih se odraslih. S pilotom in pridobljenimi izkušnjami v okviru projekta EUTOPIA, je naslednji cilj usmerjen v izdelavo in uvedbo poslovnega modela, ki bo evropskim univerzam omogočil, da ohranijo in dodatno razvijajo svoje cilje na področju kakovostne ponudbe VŽU. Zaradi svoje osredotočenosti na aktivno učenje in inovativne transdisciplinarne teme bo FLECSLAB aktivno vključeval deležnike, ki delujejo v družbenem kontekstu učnih skupnosti in jih zanima sodelovanje z visokošolskim zavodom za odzivanje na potrebe državljanov in strokovnjakov VŽU. Gradniki FLECSLAB-a so povezane učne skupnosti, ki povezujejo najboljše prakse odprtega in aktivnega učenja v EUTOPIA. Akademiki nadgrajujejo tradicionalne oblike učenja in organizirajo možnosti kratkoročne učne izkušnje, ki jih študentje lahko vpišejo bodisi kot del svojega kurikuluma na poti do diplome ali ob njej. Kljub uspešni izvedbi in obetavnim rezultatom za razvoj kurikuluma v evropskem univerzitetnem zavezništvu, EUTOPIA ni zasnovana za VŽU. To je vrzel, ki jo FLECSLAB odpravlja. Na podlagi razvoja v velikem vzorcu povezanih učnih skupnosti FLECSLAB ponuja edinstveno priložnost za uvedbo načrta, ki temelji na preizkušenih zasnovah, ki jih ponuja širšemu sektorju visokega šolstva in ki bodo zadovoljili potrebe t.i. netradicionalnih študentov, opredeljenih v ekosistemih učne skupnosti. FLECSLAB je prvi projekt, ki bo sektorju visokega šolstva ponudil tako intenziven nabor primerov in ekstrapoliral orodja ter poslovne modele za vse ostale transnacionalne zveze, ki so pripravljene odpreti svojo ponudbo kurikuluma za ne- tradicionalne učeče se študente na področju VŽU.
Tomaž Deželan
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
Manca Drobne
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
Sestanek strokovnega odbora in delavnica z vodji učnih skupnosti EUTOPIA-FLECSLAB v Bruslju
Projektni sestanek FLECSLAB na Univerzi Pompeu Fabra
Delavnice drugega strokovnega srečanja FLECSLAB

Strokovni odbor za izobraževanje FLECSLAB se je 27. in 28. oktobra 2022 udeležil delavnic, na katerih je razpravljal z vodji prvih štirih opredeljenih tem in posledično učnih skupnosti EUTOPIA v projektu:

Drugo srečanje v okviru transnacionalnega projekta FLECSLAB

V tednu EUTOPIA, ki ga je gostila Univerza v Ljubljani, so se partnerji projekta FLECSLAB končno srečali v Ljubljani. Milena Sitar Matelič iz Slovenske nacionalne agencije pa je imela priložnost spoznati delo, opravljeno v manj kot letu dni v okviru projekta. Tomaž Deželan je na kratko povzel dejavnosti v projektu od julija 2022 do oktobra 2022. V okviru dela na UL je bila postavljena in posodobljena spletna stran FLECSLAB. V delovnem sklopu 1 - Zbirka orodij za vseživljenjsko učenje - so bili opravljeni pol-strukturirani intervjuji z vodji štirih učnih skupnosti, skupina strokovnjakov pa je sodelovala na delavnici, ki je potekala 28. in 29. oktobra 2022 v Bruslju.

Projektni sestanek FLECSLAB

Partnerji so se 5. julija 2022 v spletnem okolju sestali na prvem projektnem sestanku. Najprej je bilo predstavljeno trenutno stanje v zvezi z administrativnim upravljanjem projekta in dejavnostmi, izvedenimi v tem obdobju. Za slovensko nacionalno agencijo je bilo pripravljeno predhodno poročilo o spremljanju, ki odpravlja večino pomanjkljivosti, ugotovljenih med prijavo projekta, in pojasnjuje, kako se bo izvajanje projekta spremljalo v nadaljnjih fazah.

FLECSLAB KICK OFF sestanek

Novembra 2021 je šest ustanovnih partnerjev Zveze EUTOPIA v okviru programa Erasmus+ (KA220- HED - Partnerstva za sodelovanje v visokem šolstvu) prejelo odobritev in sredstva za projekt "Flexible LEarning Communities Supporting Lifelong Learning Across Borders" (FLECSLAB), ki je bil prijavljen na Nacionalno agencijo (NA) za programe Evropske skupnosti in programe mednarodne mobilnosti v Sloveniji. 3. februarja 2022 je na spletu potekal uvodni sestanek partnerstva (Univerza v Ljubljani, Vrije Universiteit Brussel, The University of Warwick, CY Cergy Paris Université, Universidad Pompeu Fabra in Goeteborgs Universitet), ki ga je kot koordinator projekta gostila Univerza v Ljubljani.

No ACF gallery field data found
NAZAJ NA ARHIV PROJEKTOV
menu