Povečanje učinka prostovoljcev - Razvoj evropskih standardov upravljanja (EviDems)

Sofinancira Evropska unija
O PROJEKTU
SODELAVCI
PARTNERJI
DOGODKI
REZULTATI
Cilj EVI-DEMS je bolje razumeti trenutno stanje glede usposabljanja in kvalifikacij, ki so trenutno na voljo obstoječim in potencialnim vodjem prostovoljcev. S tem boljšim razumevanjem bodo partnerji razvili visokošolski učni program in z njim povezane vire, ki bodo partnerjem in drugim zainteresiranim stranem omogočili, da bodo po vsej Evropi povečali možnosti za ustrezno usposabljanje obstoječih in prihodnjih vodij prostovoljcev na visokošolski ravni in pridobitev priznane kvalifikacije na podlagi skupnih evropskih standardov za usposabljanje vodij prostovoljcev. S tem se bo zagotovilo učinkovito in bolj etično upravljanje prostovoljcev po vsej Evropi, ki se bo izogibalo izkoriščanju, instrumentalizaciji in nadomeščanju dela. Z bolje usposobljenimi in kvalificiranimi vodji prostovoljcev se bo povečala tudi splošna zmogljivost skupnosti na področju preprečevanja nesreč, pripravljenosti in obnove, povečala pa se bo tudi raznolikost in vključenost v sektorju prostovoljstva, saj bodo bolje usposobljeni in kvalificirani vodje prostovoljcev lahko ocenili vključenost organizacij, v katerih delujejo, ter razvili, upravljali in spremljali proaktivne načrte in strategije za zmanjševanje tveganj zaradi pomanjkanja vključenosti. Več na https://www.evi-dems.eu/      
Tomaž Deželan
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
Izr. prof. dr. Tatjana Rakar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
Karolina Babič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
Izobraževalna konferenca: Znanja in veščine za uspešno vodenje prostovoljcev (Evi-Dems)

17. 04. 2024. Za vse, ki ste vodje ali koordinatorji in koordinatorice prostovoljcev, mentorji in mentorice prostovoljcem, ali pa izobraževalci in svetovalci ter drugi deležniki na področju prostovoljstva, vabljeni na izobraževalni dogodek, kjer bomo predstavili učni načrt visokošolskega progama za koordinatorje prostovoljcev ter materiale za izvajanje programa. Prav tako boste lahko štiri izbrane predmete iz učnega programa podrobno spoznali na delavnicah. Namen konference je zainteresiranim deležnikom s področja prostovoljstva predstaviti skupni evropski kurikulum za izobraževanje koordinatorjev prostovoljstva, ki je bil razvit v okviru projekta Evi-Dems, da se zagotovi ustrezno usposabljanje obstoječih in prihodnjih vodij prostovoljcev na visokošolski ravni in pridobitev priznane kvalifikacije na podlagi skupnih evropskih standardov. Ob tem bomo skupaj z vsemi udeleženci konference iskali načine, kako to izobraževanje za koordinatorje prostovoljcev prenesti v prakso glede na potrebe in potenciale v Sloveniji.

Evi-Dems na 14. Slovenskem kongresu prostovoljstva

Slovenska filantropija je 5. decembra 2023 izvedla 14. Slovenski kongres prostovoljstva, ki se ga je udeležilo več kot sto udeležencev, pretežno iz prostovoljskega sektorja v Sloveniji. 5. december je s strani Združenih narodov razglašen za mednarodni dan prostovoljstva. Osrednja tema kongresa je bila strategija in vizija prostovoljstva v Sloveniji. Predstavnika naše skupine sta na kongresu predstavila projekt Evi-Dems z namenom, da prostovoljski sektor seznanimo z rezultati projekta, ki razvija standarde ter študijski program za visokošolsko izobraževanje koordinatorjev prostovoljstva, ter da prispevamo k primerni umestitvi izobraževanja in usposabljanja koordinatorjev prostovoljstva v Strategijo razvoja prostovoljstva za obdobje 2024 – 2029, ki je trenutno v nastajanju.

Evi-Dems: Visokošolski študijski program za izobraževanje koordinatorjev prostovoljstva

Od 11. do 15. decembra 2023 je v Kaunasu v Litvi potekalo usposabljanje skupine strokovnjakov s področja izobraževanja in koordinacije prostovoljstva, tako iz visokošolskega sektorja kot iz civilne družbe. Petdnevni program je bil osredotočen na celostno razumevanje ter nadaljnje izboljšave magistrskega študijskega programa za koordinatorje prostovoljstva. Ta magistrski študijski program je bil razvit v okviru Evi-Dems projekta z namenom, da skupaj z drugimi rezultati projekta prispeva k razvoju skupnih strokovnih standardov za koordinatorje prostovoljstva v Evropi. Poleg izboljšav razvitega kurikuluma smo udeleženci iz več kot desetih držav skupaj oblikovali tudi enotno vizijo razvoja poklica koordinatorja prostovoljstva v Evropi. Naš tim je aktivno sodeloval v delovnem procesu ter v prijetnem in plodnem mreženju.

Guide to managing volunteers contributing to disaster prevention, preparedness and recovery in Europe 

Povečanje zmogljivosti skupnosti v zvezi s preprečevanjem nesreč, pripravljenostjo in okrevanjem z bolje usposobljenimi in kvalificiranimi vodji prostovoljcev je eden glavnih ciljev tega projekta. Skupni standardi bodo povečali sposobnost prostovoljcev, da ob primernem podpornem okolju k temu prispevajo.

Guide on the role of volunteer managers in facilitating inclusive volunteering in Europe

Ta vodnik bo skupaj z bolje usposobljenimi in kvalificiranimi vodji prostovoljcev veliko prispeval k povečevanju raznolikosti in vključenosti v sektorju prostovoljstva, vodje pa bodo bolj sposobni oceniti inkluzivnost svojih organizacij ter upravljati in spremljati proaktivne načrte in strategije za zmanjšanje tveganja pomanjkanja inkluzivnosti.

Guide to Volunteering, Solidarity and European Values

Ta izobraževalni vir bo znatno prispeval k boljšemu upravljanju prostovoljcev, da bo vodenje prostovoljcev imelo večji učinek ter bo prispevalo k vključevanju še večjega števila prostovoljcev, tudi na daljši rok. Kar posledično pomeni, da bo lahko še več prebivalcev iz različnih okolij in realnosti prispevalo k demokratičnemu in aktivnemu sodelovanju v svojih skupnostih.

Higher Education European Curricula for Volunteer Manager qualification (Course Description Manual, a Course Syllabus and an Assessment Plan)

Učni načrt vključuje 4 module, ki se jih lahko udeležijo zainteresirani kandidati. Moduli pokrivajo upravljanje prostovoljstva z različnih vidikov: z vidika posameznika, z vidika organizacije, glede na umeščenost v družbi ter glede na stalni strokovni razvoj menedžerjev oziroma vodij prostovoljcev.

European Code of Ethics for Volunteer Managers

Namen projekta EviDems je zagotoviti, da se na podlagi ustrezno usposobljenih in kvalificiranih vodij prostovoljci po vsej Evropi vodijo na bolj etičen način, ter z ogibanjem izkoriščanja, instrumentalizacije in nadomeščanja delovnih mest. Ta kodeks je lahko uporaben v številnih kontekstih evropskega prostovoljstva in ni omejen le na kontekst učnih programov v visokem šolstvu.

State of the Art report on Volunteer Manager Training and Qualifications in Europe

Publikacija analizira stanje na področju usposabljanja in kvalifikacij menedžerjev oziroma vodij prostovoljcev v Evropi, njen glavni cilj pa je identificirati in analizirati obstoječe prakse znotraj in izven partnerstva, saj je razumevanje celotne slike usposabljanj in kvalifikacij na tem področju še pomanjkljivo.

No ACF gallery field data found
NAZAJ NA ARHIV PROJEKTOV
menu