Praktično usposabljanje v spletnem okolju (eWBL)

Sofinancira Evropska unijaeWBL
O PROJEKTU
SODELAVCI
PARTNERJI
DOGODKI
REZULTATI
Ker se v delovnih okoljih vse pogosteje uporabljajo spletne in hibridne oblike (t. i. delo na daljavo), so načini, kako zagotoviti tovrsten in učinkovit proces na področju praktičnega usposabljanja pripravnikov in študentov, postali nujna potreba izobraževalcev po vsej EU. Projekt eWBL obravnava to potrebo, s ciljem razvoja orodij, ki bi jih lahko izobraževalci v visokošolskem izobraževanju uporabili za kakovostno praktično usposabljanje. Glavni cilj projekta je usposobiti izobraževalce na visokošolskih zavodih (predavatelje, visokošolske učitelje, pedagoške in delovne mentorje ter administrativno osebje) za oblikovanje in izvajanje visokokakovostnega praktičnega usposabljanja v spletnem, delovnem okolju. Za dosego tega cilja bo projekt raziskal, kako se je 25 visokokakovostnih ponudnikov praktičnega usposabljanja v Evropi spoprijelo s pedagoškimi in tehnološkimi izzivi, povezanimi s prehodom v spletno okolje, in kakšne rešitve so na tem področju pripravili. Projekt, v katerem kot partnerska organizacija sodeluje tudi Univerza v Ljubljani, se je začel januarja 2022 in bo trajal 36 mesecev. Več informacij o projektu: www.ewbl-project.com Video predstavitve posameznih faz projekta: 1. PREDSTAVITEV PROJEKTA:  eWBL Toolkit Video 1 (Overview) v2 2. FAZA OBLIKOVANJA: eWBL Toolkit Video 2 (Design Phase) v2 3. FAZA PRIPRAVE: eWBL Toolkit Video 3 (Preparation Phase) 4. FAZA UVAJANJA: eWBL Toolkit Video 4 (Onboarding Phase) v2 5. FAZA IZVEDBE: eWBL Toolkit Video 5 (Delivery Phase) v2 6. FAZA OCENJEVANJA: eWBL Toolkit Video 6 (Assessment Phase) v2 7. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI: eWBL Toolkit Video 7 (Quality Assurance) v2        
Tomaž Deželan
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
Manca Drobne
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
Uspešen zaključek usposabljanja v okviru spletnih delavnic “Praktično usposabljanje v digitalnem okolju” projekta Erasmus+ eWBL
Slovenski program usposabljanj za učinkovito in visokokakovostno praktično usposabljanje v digitalnem okolju v polnem teku
Za nami je uspešna izvedba predstavitve priročnika »Praktično usposabljanje v visokošolskem izobraževanju«

V ponedeljek, 15. 4. 2024, je na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani potekala predstavitev priročnika »Praktično usposabljanje v visokošolskem izobraževanju«. Ta je namenjen dvigu kakovosti praktičnega usposabljanja (PU) visokošolskih študentov, vsem sedanjim in prihodnjim mentorjem visokošolskim učiteljem za PU in mentorjem v organizacijah, podjetjih in zavodih, kjer se izvaja PU. Koristen je za vse študente, ki opravljajo PU doma in v tujini ter za strokovnjake, ki se ukvarjajo z mentorstvom v PU.

Kako načrtovati in izvesti kvalitetno praktično usposabljanje? (eWBL)

V decembru 2023 je izšel priročnik raziskovalcev Univerze v Ljubljani z naslovom »Praktično usposabljanje v visokošolskem izobraževanju«.Priročnik je namenjen dvigu kakovosti praktičnega usposabljanja (PU) visokošolskih študentov, vsem sedanjim in prihodnjim mentorjem visokošolskim učiteljem za PU in mentorjem v organizacijah, podjetjih in zavodih, kjer se izvaja PU. Koristen je za vse študente, ki opravljajo PU doma in v tujini ter za strokovnjake, ki se ukvarjajo z mentorstvom v PU.

Bi radi postali strokovnjak za praktično usposabljanje v digitalnem okolju? Pridružite se nam na brezplačni delavnici (eWBL)

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, kot partnerica konzorcija v projektu eWBL
(Erasmus+), vabi vse zainteresirane visokošolske učitelje, pedagoške in zunanje mentorje,
koordinatorje in strokovne delavce, študentke in študente praktikante, da se udeležite
interaktivnega brezplačnega in hibridnega usposabljanja, ki vas bo pripravil na uspešno in
kvalitetno izvajanje praktičnega usposabljanja v digitalnem okolju.

Najnovejše novice projekta eWBL (praktično usposabljanje v digitalnem okolju).

Izšel je nov bilten projekta eWBL! Prenesete ga lahko tukaj

Objavljena nova publikacija - Okvir eWBL – Praktično usposabljanje na delovnem mestu v spletnem okolju

Okvir eWBL je na voljo za prenos v izvirni obliki poročila, namenjenega praktikom, in v različici, prilagojeni akademski javnosti, objavljeni kot odprtokodni članek v reviji "Studies in Higher Education".

Usposabljanje trenerjev za orodja eWBL (Praktično usposabljanje v spletnem okolju)

Od 29. 11. 2023 do 1.12.2023 je na Irskem v okviru projekta eWBL potekalo tretje srečanje mednarodnih partnerjev. Na srečanju se je vseh šest partnerjev srečalo s ciljem razmisleka in razprave o napredku projekta. Na podlagi začetne raziskave študij primerov in oblikovanja okvira eWBL je projekt nedavno predstavil pilotno različico praktičnega nabora orodij za eWBL, ki je namenjen opolnomočenju visokošolskih ustanov z bistvenim znanjem in veščinami za izvajanje visokokakovostnega eWBL.

eWBL – Soustvarjalno srečanje v Ljubljani

Raziskovalci z Univerze v Groningenu in Univerze v Ljubljani so se sestali na soustvarjalnem sestanku, da bi razpravljali o osnutku smernic za izobraževalce v visokem šolstvu in industriji za izvajanje visokokakovostnega eWBL. Srečanje je gostila Univerza v Ljubljani. Rezultati razprave so pokazali, da je pri izvajanju WBL na daljavo sicer nekaj pomanjkljivosti in izzivov, vendar […]

eWBL – Prvo mednarodno projektno srečanje

Raziskovalni center za trženje od znanosti do podjetij (S2BMRC) je uradno začel izvajati ERASMUS+ projekt eWBL (učenje na delovnem mestu). Spletni uvodni sestanek je potekal 28. januarja 2022. Srečanje je organiziral in vodil S2BMRC kot vodilni partner projekta. Udeležili so se ga tudi delegati iz vseh partnerskih institucij: Rijksuniversiteit Groningen (Nizozemska); Momentum Business Consulting & Marketing Services limited (Irska); Univerza v Ljubljani (Slovenija); Università Ca' Foscari Venezia (Italija); in Fondazione Giacomo Brodolini S.r.l. SB (Italija). FH Münster in S2BMRC so zastopali Jun. prof. dr Sue Rossano-Rivero, namestnica direktorja S2BMRC, ter Habtamu Garomssa, koordinator projekta, in Luise Henßler, asistentka projekta.

Izšla je monografija Praktično usposabljanje v visokošolskem izobraževanju.

Monografija je namenjena dvigu kakovosti praktičnega usposabljanja (PU) visokošolskih študentov, vsem sedanjim in prihodnjim mentorjem visokošolskim učiteljem za PU in mentorjem v organizacijah, podjetjih in zavodih, kjer se izvaja PU. Koristna je za vse študente, ki opravljajo PU doma in v tujini ter za strokovnjake, ki se ukvarjajo z mentorstvom v PU.

Okvir za praktično usposabljanje na delovnem mestu v spletnem okolju

Okvir eWBL je na voljo za prenos v izvirni obliki poročila, namenjenega praktikom, in v različici, prilagojeni akademski javnosti, objavljeni kot odprtokodni članek v reviji "Studies in Higher Education".

eWBL – Making work-based learning work in an online environment - Synthesis report

Namen tega poročila je povzeti ugotovitve študij primerov, ki prikazujejo, kako je bil na evropskih univerzah (Nemčija, Nizozemska, Italija, Irska, Slovenija) izveden prehod na področju praktičnega usposabljanja v spletno okolje. Dokument povzema najboljše prakse in poudarja rešitve, ki so jih predlagala podjetja in visokošolski zavodi, da bi zmanjšali ovire, s katerimi se sooča ta model usposabljanja.

eWBL IO1 - Nacionalno poročilo za Slovenijo

Pomen učenja na delovnem mestu (WBL) pri razvoju delovno pripravljenih diplomantov je bil dokumentiran v več projektih, ki jih financira EU, kot so HAPHE (2016), WBLIC (2016) in WEXHE (2020). WBL je učinkovita pedagogika za spodbujanje pripravljenosti diplomantov na delo, saj je vpeta v avtentična delovna okolja. Ker se delo vse pogosteje opravlja na daljavo, […]

No ACF gallery field data found
NAZAJ NA ARHIV PROJEKTOV
menu