Projekti razvojnega stebra financiranja (RSF)

O PROJEKTU
SODELAVCI
PARTNERJI
DOGODKI
REZULTATI
Raziskovalna skupina izvaja več projektov v okviru razvojnega stebra financiranja (RSF), s katerimi želimo z uvajanjem inovativnih metod poučevanja vzpostaviti bolj vključujoč ter digitalno podprt učni proces.
  1. Odprta učna gradiva za predmet Politike državljanskih in človekovih pravic v primerjalni perspektivi
V okviru razvoja odprtega gradiva za predmet Politike državljanskih in človekovih pravic v primerjalni perspektivi se bo pripravilo odprto interaktivno učno gradivo v skladu z učnim načrtom in potrebami študentov in drugih deležnikov. Gradivo bo dostopno tudi širši strokovni javnosti (učiteljem državljanske vzgoje, neformalnim izobraževalcem, mladinskim delavcem in drugim zainteresiranim).
  1. Mladina in mladinski sektor: odprta učna gradiva za predmet
V skladu z učnim načrtom predmeta Mladi in politika bomo pripravili interaktivno učno gradivo, ki bo odziv na potrebe študentov različnih študijskih smeri in drugih deležnikov. Poleg tega bo gradivo namenjeno tudi drugim deležnikom in predvsem širši strokovni javnosti, ki vključuje učitelje državljanske vzgoje, neformalne izobraževalce, mladinske delavce in druge zainteresirane.
  1. Substantivno predstavništvo: odprta učna gradiva za predmet
V skladu z učnim načrtom predmeta Uvod v primerjalne politike bomo pripravili interaktivno učno gradivo, ki bo odziv na potrebe študentov politologije in drugih deležnikov. Poleg tega bo gradivo namenjeno tudi drugim deležnikom in predvsem širši strokovni javnosti, ki vključuje učitelje državljanske vzgoje, neformalne izobraževalce, mladinske delavce in druge zainteresirane.
  1. Prilagoditev gradiv pri predmetu 'Mladi in politika 'potrebam slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih študentov
Prilagoditev predmeta je namenjena boljšemu vključevanju netradicionalnih skupin študentov, s posebnim poudarkom na slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih študentih. Prilagoditev temelji na principu UDL ('Universal Design for Learning'), ki predstavlja model vključujoče prakse, katerega cilj je ponuditi študentom možnost, da dosežejo učne cilje in pridobijo kompetence z uporabo različnih pedagoških metod in oblik gradiv ter z možnostjo dokazovanja znanja na različne(študentu prilagojene) načine. S tem pristopom se ustvari vključujoče študijsko okolje, ki študente opolnomoči, da so bolj samostojni in imajo manjšo potrebo po podpori
  1. Pilotna posodobitev izvedbe študijskega predmeta Mladi in politika z didaktično uporabo IKT
Oblikovana posodobitev predmeta bo temeljila na dostopnih, vključujočih in interaktivnih učnih gradivih, ki bodo opremljena z učnimi metodami, ki povečujejo zavzetost in motivacijo študentov ter njihovo medsebojno sodelovanje. S posodobitvijo želimo z uporabo IKT v predmet vnesti na študente osredinjene inovativne in interaktivne metode poučevanja, ki spodbujajo samostojnost in aktivno učenje ter izboljšujejo odnos do učenja. Študenti bodo skoznje razvijali komunikacijske spretnosti, se učili samostojnega razmišljanja, več in bolj učinkovito delali v skupini(poudarek bo tudi na vzpostavljanju skupinske povezanosti in dinamike) ter pridobivali vodstvene sposobnosti. Urili se bodo v uporabi IKT pri učenju, kar bo nadalje tudi povišalo njihovo zaposljivost v času, ko postajajo veščine uporabe IKT na različnih delovnih mestih vedno bolj zaželene.
  1. Pilotna posodobitev izvedbe študijskega predmeta Primerjalne politike človekovih pravic z didaktično uporabo IKT
Oblikovana posodobitev predmeta bo temeljila na dostopnih, vključujočih in interaktivnih učnih gradivih, ki bodo opremljena z učnimi metodami, ki povečujejo zavzetost in motivacijo študentov ter njihovo medsebojno sodelovanje. S posodobitvijo želimo z uporabo IKT v predmet vnesti na študente osredinjene inovativne in interaktivne metode poučevanja, ki spodbujajo samostojnost in aktivno učenje ter izboljšujejo odnos do učenja. Študenti bodo skoznje razvijali komunikacijske spretnosti, se učili samostojnega razmišljanja, več in bolj učinkovito delali v skupini(poudarek bo tudi na vzpostavljanju skupinske povezanosti in dinamike) ter pridobivali vodstvene sposobnosti. Urili se bodo v uporabi IKT pri učenju, kar bo nadalje tudi povišalo njihovo zaposljivost v času, ko postajajo veščine uporabe IKT na različnih delovnih mestih vedno bolj zaželene.
Tomaž Deželan
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
NV
Nina Vombergar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
Marko Majce
Marko Majce
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
RSF - Delavnica snemanja in montiranja videov za študente

V začetku novembra smo za študente, ki na Fakulteti za družbene vede obiskujejo predmeta 'Mladi in politika' ter 'Primerjalne politike človekovih pravic', organizirali delavnico snemanja in montiranja videov. Študenti bodo v okviru obeh predmetov pripravili skupinske raziskovalne naloge, katerih predstavitve bodo zajemali tudi videi, ki jih bodo sami posneli in zmontirali, v njih pa bodo predstavili teme in izsledke svojih raziskovalnih nalog.

No ACF gallery field data found
NAZAJ NA ARHIV PROJEKTOV
menu