Evropska unija v ospredje (PutEUfore)

O PROJEKTU
SODELAVCI
PARTNERJI
DOGODKI
REZULTATI
Projekt “Put EU Forward” obravnava študije EU, hkrati pa učitelje seznanja s cilji in delovanjem EU, konceptom aktivnega državljanstva in temeljnimi vrednotami, kot so svoboda, strpnost in nediskriminacija. En del projekta je namenjen zavajajočim informacijam o EU in predsodkom, ki izhajajo iz tega, drugi obsežen del pa se nanaša na politike EU. S sodelovanjem v projektu bodo učitelji razvijali nove veščine. Da bi razvili njihove pedagoške sposobnosti na področju Evropske unije, si bomo prizadevali krepiti njihove kompetence učenja, analitičnega in kritičnega mišljenja. Skupaj s temeljno držo državljanske miselnosti, demokratičnih vrednot in znanja o politiki, človekovih pravicah, zgodovini in medijih bodo zgradili osnovo za boljše posredovanje znanja o EU. S projektom sledimo prednostnim nalogam programa Erasmus+: vključevanju in raznolikosti, digitalni preobrazbi, okolju in boju proti podnebnim spremembam. Predvsem pa je naša glavna prednostna naloga sodelovanje v demokratičnem življenju.
prof. dr. Tomaž Deželan
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
Tin Kampl
asist. Tin Kampl
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
Marko Majce
asist. mag. Marko Majce
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
VEČ O SODELAVCU
PutEUfore – Izpeljana izkustvena konferenca!

Čeprav je bila za torek, 23. aprila, vremenska napoved slaba, celo sneg so obetali, je bilo vzdušje na prizorišču izkustvene konference projekta PutEUfore v hotelu Union v Ljubljani  odlično. Skupaj z devetimi predavatelji oziroma izvajalci delavnic različnih profilov, od tega štirje iz tujine, smo izpeljali osemurni dogodek za učitelje državljanske vzgoje in sorodnih predmetov, ki so se jim pridružili tudi mladinski delavci, študenti, ravnatelji ter delavci z univerze in drugih organizacij. Po uvodnem predavanju z naslovom Kako ustaviti demokratično nazadovanje z inovacijami na področju demokratičnega državljanstva prof. dr. T. Deželana in dr. M. Sardoča ...

PutEUfore – Izkustvena konferenca s praktičnimi delavnicami

Z vedenjem, ki smo ga dobili v anketah in intervjujih, pri pregledu obstoječe ponudbe izobraževanj, in s pomočjo naših mednarodnih znanstev in izkušenj smo oblikovali enodnevno izkustveno konferenco z modularnimi delavnicami, ki naslavljajo slabše pokrite, a zelo aktualne teme iz območja državljanske teme. Pri tem nam bodo pomagali vrhunski domači in tuji strokovnjaki: Rok Terkaj – Trkaj, Michelle Blanchett (Educator’s Lab, ZDA), Jordi Besemer in Karin Huet (BelVue, Belgija), dr. Mitja Sardoč (Pedagoški institut), dr. Karolina Babič (UL FDV), Maja Drobne (Pina, UL FDV) ter Nina Vombergar (UL FDV). Izvedli jo bomo v torek, 23. 4. 2024. Udeležba je brezplačna, prav tako pa vam bomo izdali tudi potrdilo o udeležbi, primerno za napredovanje v naziv. Konferenco bomo zaokrožili s plenarnim predavanjem in panelno diskusijo različnih deležnikov državljanske vzgoje. Delavnice bodo izpeljane za skupino od 10–15 udeležencev, s čimer bomo zagotovili dobro komunikacijo in vašo aktivnost, saj so delavnice izrazito praktično orientirane.

PutEUfore - Konferenca NECE Festival 2023: FUTURES!

V času od 30. novembra do 2. decembra 2023 se je v Madridu odvijala konferenca NECE Festival 2023: FUTURES! ki je imela za temo učenje in izmenjavo, kartiranje in raziskovanje, mreženje in zagovorništvo. Več kot sto predstavnikov civilne družbe, politike in znanosti iz Evrope in onkraj se je tri dni družilo na predavanjih, delavnicah, tržnicah in v neformalnih pogovorih, da bi skupaj in vsak zase iskali rešitve na področju državljanske vzgoje in prihodnjih izzivov.

PutEUfore - Delavnice za učitelje

Glede na povratne informacije učiteljev v obliki ankete in intervjujev smo oblikovali serijo enodnevnih modularnih delavnic, ki naslavljajo slabše pokrite, a zelo aktualne teme iz območja državljanske teme. Tako bomo izvedli enodnevne delavnice z vrhunskimi domačimi in tujimi strokovnjaki: z dr. Mitjem Sardočem (Pedagoški institut), dr. Jasonom A Lakerjem (Univerza San Jose, ZDA), dr. Karolino Babič (DOBA), Majo Drobne (Pina, FDV UL), Nino Vombergar (FDV UL), dr. Howardom Williamsonom (Univerza Južni Wales, ZK).  Vse delavnice so brezplačne, prav tako pa vam bomo izdali tudi potrdilo o udeležbi, ki ga boste lahko uporabili pri napredovanju v naziv. Delavnice bodo izpeljane za skupino od 10–15 udeležencev, s čimer bomo zagotovili dobro komunikacijo in vašo aktivnost, saj so delavnice izrazito praktično orientirane.

PutEUfore - Prva delavnica za oceno kakovosti

V ponedeljek, 17. 7., smo se sestali v širšem timu, da bi preverili, kako poteka razvoj projekta. Skupaj z dr. Mitjem Sardočem in prof. dr. Tomažem Deželanom smo preverili, kako poteka projekt, ocenili dosedanje korake in načrtovali prihodnje. To je vključevalo pregled analize učbenikov in učnih načrtov, analizo intervjujev z učitelji državljanske vzgoje, ki so […]

PutEUfore - Predstavitve in predloge

Dne 23. 04. 2024 smo izvedli izkustveno konferenco projekta PutEUfore, na katerem se je odvilo deset delavnic. Predstavitve in predloge, ki so bile uporabljene v teh delavnicah, smo zbrali v pričujoči knjižici.

PutEUfore WP1 - Analiza ankete (učitelji DRV)

V spletno anketo, ki smo jo izvedli junija 2023, smo vključili 174 učiteljev državljanske vzgoje v Sloveniji, v celoti pa je na anketo odgovorilo 141 učiteljev. Večina zastopanih učiteljev je bila iz osnovnih šol (več kot polovica) in srednjih šol (nekaj manj kot polovica). Velika večina (46 %) vidi glavni cilj tega predmetnega področja v […]

No ACF gallery field data found
NAZAJ NA ARHIV PROJEKTOV
menu