MEDIJSKA OBJAVA, 2007
Ali je evropeizacija pomembna? Primer volilne kampanje slovenskih političnih strank za Evropsko unijo

Članek temelji na primerjalni analizi petih večjih_ slovenskih parlamentarnih političnih strank v času volitev poslancev v Evropski parlament (EP). Volilne kampanje posameznih nacionalnih političnih strank so bile pregledane s posebnim ozirom na organizacijske značilnosti in strateške dejavnosti, povezane z dinamiko Evropske unije (EU). Bistvo študije je v odkrivanju sprememb v volilnih dejavnostih političnih strank, ki jih je povzročil vpliv procesov v EU. Politični, družbeni in ekonomski vpliv EU na nacionalni politični diskurz z analizo struktur in identitet volilnih kampanj v EP dopolnjuje bolj konvencionalen pristop k raziskovanju evropeizacije nacionalnih političnih strank, pri čemer konceptualni okvir temelji na Ladrechovem (200_) poskusu zajemanja pojava evropeizacije. Posledično je poudarek na ugotavljanju programskih in organizacijskih sprememb, vzorcev strankarske konkurence in odnosov zunaj nacionalnega strankarskega sistema. Sklicevanje strank na transnacionalne interakcije in mreže, sodelovanje s tujimi nacionalnimi in nadnacionalnimi strankarskimi strukturami ali predstavniki, organizacijska razmerja in razmerja moči v volilnih kampanjah, pomembnost vprašanj EU in ocene institucij ter zaznavanje razsežnosti za in proti EU zato sestavljajo osrednje elemente tega prispevka.

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu