2022
CREST IO3 - Priročnik za preoblikovanje izobraževalnih prostorov

Priročnik je rezultat projekta Erasmus+ Ustvarjalna prenova izobraževalnih prostorov za inovativna, študentsko usmerjena okolja (CREST), ki ga je vodila Univerza v Ljubljani (Slovenija) v sodelovanju z MB Homo Eminens - XWHY Agency of Understanding, Vilna (Litva); Zveza baltskih mest, Gdansk (Poljska); Kulturno središče Hrvaška (Hrvaška); Univerza Vytautas Magnus, Kaunas (Litva) in Out of the Box International, Bruselj (Belgija).
Namen priročnika je zagotoviti metodologije in orodja za izobraževalne skupnosti, ki želijo ustvariti bolj vključujoča, ustvarjalna in študentsko usmerjena okolja z izzivom tradicionalnih modelov za spremembo namena ali oblikovanje izobraževalnih prostorov.
V projektu CREST smo se osredotočili na univerzitetne stavbe in fizične prostore, ki so pogosto podvrženi spremembam. Te spremembe so posledica različnih notranjih in zunanjih dejavnikov. Izobraževalne ustanove pogosto trpijo zaradi pomanjkanja prostora, vendar imajo pogosto neizkoriščene ali premalo izkoriščene prostore hkrati. Preoblikovanje ali oblikovanje izobraževalnih prostorov pogosto izvaja izključno vodstvo s pomočjo arhitektov ali brez njih, le redko pa s pomočjo izobraževalnih strokovnjakov in širše akademske skupnosti ali deležnikov. Spremembe v fizičnem okolju želimo podkrepiti s širšo razpravo o preoblikovanju namena, tako da vključimo več skupin deležnikov in sprejmemo sodoben vpogled v učenje in interakcijo med človekom in fizičnim prostorom. Verjamemo, da je to mogoče doseči s koncepti učenja, usmerjenega v študente, učenja ergonomije in participativnega oblikovanja.

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu