2022
CREST IO4 - Javnopolitična priporočila za lokalne skupnosti, visokošolske ustanove in nevladne organizacije za podporo preoblikovanju javnih zgradb v državljanske prostore

V angleščini ... Javnopolitična priporočila temeljijo na rezultatih in pridobljenih izkušnjah, pri čemer so nastali intelektualni rezultati: 1) Prikaz obstoječe participativne prakse in modelov spreminjanja namembnosti izobraževalnih stavb in prostorov, 2) Model spreminjanja namembnosti izobraževalnih stavb in prostorov za visokošolske institucije in 3) Priročnik za izvajanje modela. Te ugotovitve smo prenesli v okvir oblikovanja javnih politik in javnega upravljanja na področju prostorskega načrtovanja in spreminjanja namembnosti javnih prostorov in stavb. Tako imajo vodstva univerz, lokalni organi (vodstva občin in mest/občin) in oblikovalci politik konkretne predloge, kako razviti okvir za načrtovanje in izvajanje vključujočih in participativnih procesov, ki podpirajo smiselno vlogo različnih deležnikov v postopkih, ki vodijo do spremembe namembnosti stavb in prostorov. To krepi vlogo in vpliv zainteresiranih strani v postopkih, ki vodijo do spremembe namembnosti.

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu