MEDIJSKA OBJAVA, 2011
Državljanstvo v Sloveniji : režim nacionalizacijske ali evropeizacijske države?

Članek poskuša celovito predstaviti slovensko ureditev državljanstva, ki je bila v nacionalni in regionalni znanstveni literaturi le delno prikazana. Članek temelji na pristopu "nacionalizacije države", da bi prikazal naravo članstva v državi, ki je nastala na ruševinah nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ). Z obravnavo vpliva starega režima na začetno pojmovanje državljanstva in proces izgradnje naroda članek prikazuje osrednjo dinamiko na tem področju v zadnjih dveh desetletjih. Z raziskovanjem začetnega določanja državljanstva, urejanja manjšin, dvojnih državljanov in beguncev, ljudskih stališč, odnosa politične elite do neetničnih Slovencev in vpliva Evrope članek prikazuje primat etno-kulturnega pojmovanja pripadnosti, ki ga omejuje vpetost slovenske ureditve državljanstva v mednarodne in nadnacionalne okvire.

NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu