eWBL
NACIONALNO POROČILO, 2023
eWBL IO1 - Nacionalno poročilo za Slovenijo

Pomen učenja na delovnem mestu (WBL) pri razvoju delovno pripravljenih diplomantov je bil dokumentiran v več projektih, ki jih financira EU, kot so HAPHE (2016), WBLIC (2016) in WEXHE (2020). WBL je učinkovita pedagogika za spodbujanje pripravljenosti diplomantov na delo, saj je vpeta v avtentična delovna okolja. Ker se delo vse pogosteje opravlja na daljavo, se je nedavno pojavila nova in digitalna oblika WBL - ta se v tem projektu imenuje "eWBL".

Glavni cilj projekta je usposobiti izobraževalce na visokošolskem področju (predavatelje, inštruktorje in administrativno osebje) za oblikovanje in izvajanje visokokakovostne eWBL. Za dosego tega cilja bo projekt raziskal, kako se je 25 visokokakovostnih ponudnikov WBL v Evropi spoprijelo s pedagoškimi in tehnološkimi izzivi, povezanimi s prehodom z WBL na eWBL, in kakšne rešitve so pripravili. Rezultat raziskave bodo okviri in modeli, ki jih je mogoče ponoviti, zbirka orodij, odprti izobraževalni viri (OER) ter dejavnosti za krepitev zmogljivosti in multiplikacijski dogodki, ki bodo pomagali pri usposabljanju tistih, ki sodelujejo pri zagotavljanju WBL v visokem šolstvu.

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu