eWBL
MEDIJSKA OBJAVA, 10.06.2023
eWBL – Making work-based learning work in an online environment - Synthesis report

Namen tega poročila je povzeti ugotovitve študij primerov, ki prikazujejo, kako je bil na evropskih univerzah (Nemčija, Nizozemska, Italija, Irska, Slovenija) izveden prehod na področju praktičnega usposabljanja v spletno okolje. Dokument povzema najboljše prakse in poudarja rešitve, ki so jih predlagala podjetja in visokošolski zavodi, da bi zmanjšali ovire, s katerimi se sooča ta model usposabljanja.

V razmerah, ki v času epidemije Covid-19 vsekakor niso bile idealne, in zaradi potrebe podjetij po hitri prilagoditvi, te študije primerov obravnavajo težave, s katerimi so se srečali v procesu izvajanja praktičnega usposabljanja v novih razmerah (preselitev v spletno okolje).

V okviru projekta je bilo skupaj izvedenih 27 študij primerov in opravljenih intervjujev z 32 študenti. Večina pripravništev je trajala od 3 do 6 mesecev, potekala so prek spleta in se osredotočala na področja uporabnih znanosti.eWBL-Synthesis Report-Final (1)

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu