LJUBLJANA, 2020
Kratek oris mladinskega dela v Sloveniji

Pričujoča publikacija je rezultat popisa stanja, načrtovanih reform in pobud mladinskega dela v Sloveniji, zaradi celovitosti in mednarodne primerljivosti pa predstavlja pomemben prispevek k poznavanju mladinskega dela tako v Sloveniji kot tudi v širšem evropskem prostoru. Platforma Youth Wiki omogoča tudi neposredno primerjavo posameznih področij mladinskih politi­kih med popisanimi državami. Poleg omenjenega področja mladinskega dela na platformi najdete še poglavja: Upravljanje mladinske politike, Prostovoljske aktivnosti, Zaposlovanje in podjetništvo, Socialna vklju­čenost, Participacija, Izobraževanje in usposabljanje, Zdravje in dobro počutje, Ustvarjalnost in kultura ter Mladi in svet.

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu