M2020
RAZISKAVA, 2021
Mladina 2020 - položaj mladih v Sloveniji

Raziskava Mladina 2020 je bila v veliki meri zasnovana kot nadaljevanje podobne raziskave izpred desetih let, deloma pa je gradila tudi na metodoloških pristopih in podatkih raziskave iz leta 2000. To je raziskovalcem omogočilo natančen vpogled v dolgoročne trende, kar se je izkazalo kot bistveno, saj so najpomembnejši rezultati študije povezani prav s trendi v zadnjih desetih ali dvajsetih letih. Pri tem sta sodelovala oddelek za sociologijo filozofske fakultete Univerze v Mariboru in ekipa s centra za politološke raziskave fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljnani, slednja pod vodstvom dr. T. Deželana.

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu