MEDIJSKA OBJAVA, 2014
Nevarnost sistemske korupcije v Sloveniji : spodbude in ovire [The Risk of Systemic Corruption in Slovenia: Drivers and Barriers]

Ta članek obravnava pomembno področje nedavnega preučevanja korupcije, tj. sistemsko korupcijo. Čeprav je akademska skupnost obsežno preučevala obstoj in obseg korupcije v Sloveniji, so različni raziskovalni modeli, ki so jih znanstveniki uporabili, pogosto prinesli nasprotujoče si rezultate. Ta neskladja predstavljajo izhodišče članka, v katerem skušamo zajeti tudi značaj korupcije v Sloveniji. Ker je večmetodna raziskava potrdila tveganje sistemske korupcije v Sloveniji, obsežen del študije namenjamo analizi institucionalnih in normativnih dejavnikov ter ovir zanjo. Naša študija kaže, da je sistem plenjenja v javni upravi, združen s sistemsko vgrajenimi (neo)korporativističnimi mrežnimi vzorci med (vladajočo) politiko in (državnim) gospodarstvom, eden ključnih dejavnikov sistemske korupcije v državi. Po drugi strani pa so ovira za sistemsko korupcijo vzvodi in priložnosti mednarodnega okolja, saj je impresivno število (mednarodnih) dokumentov, ki izpostavljajo pomen boja proti sistemski korupciji, že povzročilo spremembe v (med)nacionalnem diskurzu na to temo.

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu