MEDIJSKA OBJAVA, 08. 01. 2023
Okvir za praktično usposabljanje na delovnem mestu v spletnem okolju

Okvir eWBL je na voljo za prenos v izvirni obliki poročila, namenjenega praktikom, in v različici, prilagojeni akademski javnosti, objavljeni kot odprtokodni članek v reviji "Studies in Higher Education".

Ta pomemben dosežek izhaja iz našega projekta Erasmus+, eWBL, namenjenega zagotavljanju celovitih smernic za zagotavljanje učinkovitih izkušenj učenja na delovnem mestu za študente v spletnih ali hibridnih oblikah.

Okvir eWBL, ki smo ga na Univerzi v Ljubljani pripravili skupaj s partnerji iz Univerze v Groningenu, predstavlja drugi delovni paket našega projekta in temelji na temeljiti analizi potreb, ki je bila opravljena v začetnem delovnem paketu s pomočjo intervjujev s 86 ključnimi deležniki iz visokošolskih ustanov, podjetij in študentov. Okvir združuje spoznanja iz teh intervjujev z obsežnim pregledom literature in povratnimi informacijami strokovnjakov.

Osnovna ciljna publika okvira so izvajalci praktičnega usposabljanja na delovnem mestu v visokošolskih zavodih in podjetjih, ki se trenutno soočajo ali se bodo (neizogibno) soočali z izzivi, povezanimi s prehodom v virtualno okolje.

Okvir eWBL je strukturiran v pet ključnih faz procesa oblikovanja in izvajanja eWBL, pri čemer je zagotavljanje kakovosti stalna medsektorska razsežnost.

Faza načrtovanja: Ta začetna faza vključuje ključne odločitve o naravi, strukturi in časovnem razporedu programa praktičnega usposabljanja na delovnem mestu ter upošteva potrebne prilagoditve in spremembe za spletno okolje.

Faza priprave: Druga faza se osredotoča na prilagajanje spretnosti, zaposlovanje in uporabo ter usposabljanje študentov, visokošolskega in podjetniškega osebja.

Faza uvajanja: V tej fazi se predstavijo cilji eWBL, vsebina, potek dela, člani ekipe in druge praktične zadeve.

Faza izvajanja: Četrta faza se osredotoča na seznanjanje z nalogami, spremljanje nalog, povezovanje v mreže in socializacijo ter poudarja njihovo ključno vlogo.

Faza ocenjevanja in vrednotenja: Zadnja faza zaključuje izvajanje eWBL ter zagotavlja celovito oceno in ovrednotenje celotnega procesa.

Poleg tega je zagotavljanje kakovosti vključeno kot medsektorska dejavnost v vse faze okvira, kar zagotavlja najvišje standarde na vsakem koraku.

Ta celovit okvir eWBL je dragocen vir za premagovanje izzivov in zapletov pri prehodu izkušenj praktičnega uposabljanja na delovnem mestu v virtualno ali hibridno okolje.

 

eWBL - Framework_Report

eWBL - Framework_Article

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu