ANALIZA ANKETE, 11. 07. 2023
PutEUfore WP1 - Analiza ankete (učitelji DRV)

V spletno anketo, ki smo jo izvedli junija 2023, smo vključili 174 učiteljev državljanske vzgoje v Sloveniji, v celoti pa je na anketo odgovorilo 141 učiteljev. Večina zastopanih učiteljev je bila iz osnovnih šol (več kot polovica) in srednjih šol (nekaj manj kot polovica). Velika večina (46 %) vidi glavni cilj tega predmetnega področja v spodbujanju kritičnega in samostojnega razmišljanja učencev, kar je cilj, ki ga je mogoče uresničevati tudi pri drugih predmetih ali pa kroskurikularno. Nekateri drugi cilji, ravno tako pomembni, pa so usmerjeni v vsebine, specifične za to predmetno področje.

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu