2022
SEEYW IO1 - Analize neformalnih programov izobraževanj in usposabljanj za mladinske delavce ter analiza formalnih programov visokošolskega izobraževanja: poročilo

Prednostna naloga poročila temelji na potrebah po kakovostnem izobraževanju in usposabljanju za mladinsko delo. Lotili smo se analize izobraževanj in usposabljanj mladinskih delavcev in njihovih potreb v Sloveniji. Cilj je prepoznati potrebe po izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev v Sloveniji, z željo povečanja kakovosti zagotavljanja mladinskega dela. Ugotovitve bodo predstavile profil mladinskih delavcev v Sloveniji (kdo so mladinski delavci, njihove izobraževalne poti, motivacija in zadovoljstvo z delovnim mestom, razmere na delovnem mestu, podpora, ki jo potrebujejo na področju usposabljanja in priznanja ...). V prvem delu smo pregledali obstoječe možnosti za izobraževanje in usposabljanje mladinskih delavcev. Tu gre za dejavnosti in programe usposabljanj v obeh Sloveniji, ki so posebej namenjeni mladinskim delavcem. V glavnem jih izvajajo nacionalne krovne in mladinske organizacije. Poleg tega so bili opredeljeni drugi programi in aktivnosti, ki jih izvajajo različni akterji v formalnem in neformalnem sektorju na vseh ravneh. Ta dejavnost je zagotovila dragocen vpogled v to, kako in kje se trenutno usposabljajo mladinski delavci. V drugem delu smo pogledali mednarodne raziskave, ki so se ukvarjale z učinki izobraževanj in usposabljanj na mladinske delavce in njihove organizacije.

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu