MEDIJSKA OBJAVA, 2014
Slovenski volilni plakati kot medij političnega komuniciranja: Informativno ali prepričevalno orodje volilne kampanje?

Volilni plakati so vizualno sredstvo za posredovanje političnih sporočil širokemu občinstvu in so pomemben tiskani medij za politično komuniciranje, ki ga neposredno nadzorujejo politični akterji. V zadnjih dveh stoletjih so imeli plakati veliko vlogo v volilnih kampanjah, zato se ta trend v številnih državah nadaljuje še danes. Zaradi dediščine socializma in vladavine komunistične partije so postali plakati v Sloveniji še pomembnejši, saj ima ta medij pomembno funkcijo v propagandnem mehanizmu. Z uporabo informativno-prepričevalnega okvira smo analizirali naravo volilne konkurence v slovenski plakatni kampanji ter obseg njene (dis)kontinuitete s plakati iz obdobja komunističnega monizma. Na podlagi vsebinske analize plakatov iz komunističnega in nekomunističnega obdobja smo ugotovili, da slovenski plakati v demokratičnem obdobju po letu 1991 odražajo vzorce plakatne kampanje, značilne za liberalne demokracije, in kažejo jasen prelom s plakati iz obdobja komunističnega režima. Ti vzorci potrjujejo splošno domnevo, da dominantni politični akterji uporabljajo bolj prepričljive plakatne kampanje, medtem ko manj uveljavljeni posvečajo več pozornosti informativnim dejavnostim.

NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu