MEDIJSKA OBJAVA, 2011
T. H. Marshall in raziskave o državljanstvu kot pravici

Članek obravnava pomen T. H. Marshalla na področju teorije državljanstva. Na podlagi njegovega dela o državljanstvu in družbenem razredu izpostavlja nekaj značilnosti, pomembnih za preučevanje državljanstva. S trojico državljanskih pravic kot izhodiščem avtor ponovno ovrednoti področje državljanskih pravic glede na relevantno literaturo. S križanjem dihotomij javnega in zasebnega ter aktivnega in pasivnega je uvedena kategorija pravic participacije. Tako oblikovana tipologija državljanskih pravic je nato empirično preverjena na vzorcu tridesetih izbranih držav. Z razlikovanjem med de iure in de facto državljanskimi pravicami avtor pokaže jasne povezave z ustreznimi teoretičnimi predpostavkami na tem področju in opozori na potrebo po stalnem empiričnem preverjanju teorij, ki se le redko preverjajo (bodisi od primera do primera bodisi z uporabo skladnih mednarodnih primerjav). Zaključuje z razmislekom o pečatu, ki ga je T. H. Marshall pustil sodobnim znanstvenikom na tem področju.

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu