MEDIJSKA OBJAVA, 2015
V imenu naroda in/ali Evrope? Determinante slovenskega državljanskega režima.

V knjigi Državljani in državljanstvo po Jugoslaviji so obravnavani pravni in politični okviri upravljanja z državljani, pravne in ustavne določbe, ki opredeljujejo, kdo so državljani države in kje so meje njene pristojnosti. Od tod koncept državljanstva v samem naslovu. Druga ključna beseda te zbirke je vsekakor državljanstvo – včasih uporabljena vzporedno z 'državljanstvom', da bi dopolnila pomenski spekter izraza 'državljanstvo'. Besedila v tej zbirki analizirajo povezavo med državljanom in državo, pravila in procese, ki omogočajo pridobitev in izgubo državljanstva, vprašanja o statusih »zunanjega državljanstva« ali »kvazidržavljanstva«, pravicah in obveznostih, ki jih osrednji pomen za uresničevanje polnopravne pripadnosti skupnosti ter politični spori o vprašanju "komu pripada" in "zakaj".

NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu