MEDIJSKA OBJAVA, 2011
Volilni plakati kot medij političnega komuniciranja v Sloveniji: informativno ali prepričevalno orodje?

Volilni plakati so vizualno sredstvo za posredovanje političnih sporočil širokemu občinstvu in so pomemben tiskani medij za politično komuniciranje, ki ga neposredno nadzorujejo politični akterji. V zadnjih dveh stoletjih so imeli plakati veliko vlogo v volilnih kampanjah, zato se ta trend v številnih državah nadaljuje še danes. Zaradi dediščine socializma in vladavine komunistične partije so postali plakati v Sloveniji še pomembnejši zaradi svoje pomembne funkcije v propagandnem mehanizmu. Z uporabo informativno-prepričevalnega okvira (Mueller in Stratmann 1994) analiziramo naravo volilne konkurence v slovenski plakatni kampanji ter stopnjo (dis)kontinuitete s plakati iz komunističnega monizma. Na podlagi vsebinske analize 841 plakatov iz komunističnega in nekomunističnega obdobja smo ugotovili, da slovenski plakati v demokratični dobi odražajo vzorce plakatne kampanje, značilne za liberalne demokracije, in kažejo jasen prelom s plakati iz komunističnega režima. Ti vzorci potrjujejo splošno domnevo, da dominantni politični akterji uporabljajo bolj prepričevalne plakatne kampanje, medtem ko manj uveljavljeni posvečajo več pozornosti informativnim dejavnostim. Vendar pa je treba še vedno preveriti, ali so plakati uporabljeni v celoti.

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE
NAZAJ NA ARHIV PUBLIKACIJ
menu