Asist. dr. Karolina Babič
Fakulteta za družbene vede
E-pošta: karolina.babic@fdv.uni-lj.si
Ekspertna področja:
socialne in solidarnostne ekonomije, zadružništvo, ekonomska demokracija, civilna družba, družbeno inoviranje, filozofija, etika, politična filozofija, izobraževanje na področju socialnih in solidarnostnih ekonomij
kratek življenjepis
izbrane objave
svetovalne vloge

Karolina Babič je raziskovalka in svetovalka na področju socialnih in solidarnostnih ekonomij (še posebej zadružništva), ekonomske demokracije, participativnih praks in civilne družbe. Ob tem se teoretsko zanima za vsebine etike, politične filozofije in filozofije ekonomije. Je doktorica filozofskih znanostih, v svoji disertaciji je obravnavala tematiko dela in delavca v sodobnih produkcijskih procesih. Njeno raziskovalno delo poteka v prepletanju različnih disciplin humanistike in družboslovja ter prenosa znanj v družbene prakse. Pri ustanovitvi in razvoju je svetovala več kot petdesetim zadrugam, socialnim podjetjem in nevladnim iniciativam ter vodila nevladno organizacijo Združenje CAAP, so.p. Na Fakulteti za družbene vede je zaposlena kot asistentka in sodeluje pri projektih EviDems, PutEUfore in drugih. Na Doba Fakulteti kot zunanja sodelavka poučuje predmete s področja socialne ekonomije. Prav tako pa kot učiteljica in raziskovalka sodeluje z več nevladnimi in drugimi organizacijami.


POVEZAVA DO OSEBNE BIBLIOGRAFIJE

Izbrani članki in poglavja v monografijah:

BABIČ, Karolina. Iz kakšne snovi so zadruge? : razprava o zadružni lastnini, pravilih in skupnosti. Časopis za kritiko znanosti. 2018, letn. 46, št. 271, str. 41-63. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IKETFQCG.

BABIČ, Karolina. Mobilizacija delavcev : zgodovina ponotranjanja prisile. Časopis za kritiko znanosti. 2009, letn. 37, št. 237, str. 179-198. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QXF9NB3M.

BABIČ, Karolina. Heterotopije : drugi prostori ali drugo prostora?. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 30, št. 3, str. 121-136. ISSN 0353-4510. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NQC8JXO2.

BABIČ, Karolina. ʺNerazdeljivo premoženjeʺ kot element krepitve družbene in medgeneracijske solidarnosti ter ekonomske demokracije. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju. 2023, letn. 27, št. 3, str. 7-11, ilustr. ISSN 1855-8259.

BABIČ, Karolina, AŠANIN GOLE, Pedja. Importance of critical literacy for teachers and students when using business model canvas tools. Kairos : media and communication review. 2022, vol. 1, no. 1, str. 16-29, ilustr. https://respublica.edu.mk/wp-content/uploads/2022/02/kairos-vol.1-no.-1-june-2022_en.pdf.

BABIČ, Karolina. Inclusion of social economy topics into the higher education business study programmes in Slovenia. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja. 2021, letn. 13, št. 1, str. 1-11. ISSN 1855-6175. https://journal.doba.si/OJS/index.php/jimb/article/view/2021.13.1.1http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0PKYG4NH, DOI: 10.32015/JIBM/2021.13.1.1-11.

BABIČ, Karolina. Demokratično soupravljanje v zadružnem sistemu Mondragon. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju. 2020, letn. 24, št. 4, str. 11-13, ilustr. ISSN 1855-8259.

BABIČ, Karolina. Družbeni procesi kot alternativa političnim programom. Emzin : revija za kulturo. dec. 2013, letn. 23, št. 3/4, str. 45-47. ISSN 1318-5497.

BABIČ, Karolina. Tretji sektor : novo zaposlovanje proti gospodarski rasti brez zaposlovanja. Dialogi. 2010, letn. 46, št. 1/2, str. 35-46. ISSN 0012-2068.

BABIČ, Karolina. Sodobni delavec : hazardiranje kot pogoj revolucije. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena (ur.). Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 41-62. Zbirka Življenja in dela, 20, Kulturnozgodovinske študije, 5. ISBN 978-961-05-0174-9. ISSN 1855-9360.

BABIČ, Karolina. UTD v luči bioekonomije - pravica iz naslova dela/življenja. V: PRIBAC, Igor (ur.), KOROŠEC, Valerija (ur.). UTD v Sloveniji : premisleki, stališča, dokumenti. Ljubljana: Krtina, 2011. Str. 157-165. Knjižna zbirka Krt, 163. ISBN 978-961-260-052-5.

Raziskovalna poročila, priročniki:

BABIČ, Karolina, idr. Veter v jadra socialne ekonomije : priročnik za krepitev kompetenc deležnikov in strokovnega kadra v podpornem okolju za razvoj socialne ekonomije. Maribor: Fundacija za izboljšanje zaposlitevnih možnosti Prizma, 2020, ilustr. ISBN 978-961-94670-1-5, ISBN 978-961-94670-2-2. https://ucilnice.sociolab.si/http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1JHKPVOX.

FIEDLER, Kaja, LOŽAR, Daša, PRIMC, Matic, BABIČ, Karolina, BABIČ, Karolina (urednik). Zadružništvo : stanje v Sloveniji 2020 : poročilo in smernice za razvoj. Digitalna izd. Maribor: Združenje CAAP idr., 2020. Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse, 1. ISBN 978-961-94407-4-2. http://brazde.org/?p=4230http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PJ0HP9B0.

BABIČ, Karolina. Zadružništvo : model neformalnega izobraževanja mladih. Maribor: Pekarna Magdalenske mreže, 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-93781-2-0.

FIEDLER, Kaja, LOŽAR, Daša, PRIMC, Matic, BABIČ, Karolina (avtor, urednik). Analiza formalnih in neformalnih izobraževanj in usposabljanj v Sloveniji ter smernice za razvoj : poročilo in smernice za razvoj. Digitalna izd. Maribor: Združenje CAAP idr., 2021. Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse, 5. ISBN 978-961-94407-8-0. http://brazde.org/wp-content/uploads/2021/05/Analiza-izobra%C5%BEevanj-in-usposabljanj-ter-smernice_2021.pdfhttp://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-F0UQ8T8J.NAZAJ NA VSE SODELAVCE
menu