NV
Asist. Nina Vombergar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
E-pošta: nina.vombergar@fdv.uni-lj.si
Ekspertna področja:
Politična in družbena participacija mladih, aktivno državljanstvo, mladinsko delo, medgeneracijsko sodelovanje.
kratek življenjepis
izbrane objave
svetovalne vloge

Nina Vombergar je raziskovalka na Centru za politične raziskave na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala iz sociologije. V preteklosti je pridobila izkušnje z mednarodnimi projekti na področjih enakih možnosti manjšin, politik trga dela, davčne pravičnosti in uporabe gledaliških metod za spodbujanje aktivnega državljanstva tako v vladnih kot nevladnih organizacijah. Odkar dela na Fakulteti za družbene vede, je sodelovala pri več evropskih projektih, med drugim HE Curricula & Transition Programme Empowering Students with Different Abilities (DIFFABILITY), Digital Social Place for the Next Normal in Education, (PLACEDU), Supporting Evidence-based Education of Youth Workers (SEEYW), Jean Monnet Chair: Education for Contemporary Citizenship of Europe (ECCE), European Elections Monitoring Center (EEMC) in Youth Wiki. Njeni raziskovalni interesi vključujejo politično in družbeno participacijo (mladih), aktivno državljanstvo in mladinsko delo. Svoje raziskovalno delo dopolnjuje kot izvajalka participativnega, interaktivnega in uličnega gledališča.


POVEZAVA DO OSEBNE BIBLIOGRAFIJE

DEŽELAN, Tomaž, VOMBERGAR, Nina. Miti in resnice o mladinskem delu : učinki (lokalnega) mladinskega dela : pregled literature. Ljubljana: Movit, 2019

DEŽELAN, Tomaž, VOMBERGAR, Nina. Kratek oris mladinskega dela v Sloveniji. Ljubljana: Movit, 2020

DEŽELAN, Tomaž, VOMBERGAR, Nina. Truths about the impact of (local) youth work : literature review. Ljubljana: Movit, 2020

DEŽELAN, Tomaž, VOMBERGAR, Nina. Značilnosti in učinki mladinskega dela : pregled relevantne znanstvene in strokovne literature. Ljubljana: Movit, 2020

KLANJŠEK, Rudi, DEŽELAN, Tomaž, URŠIČ, Matjaž, VOMBERGAR, Nina. Consumer behaviour and consumer activities. V: DEŽELAN, Tomaž (ur.), et al. Youth 2020 : the position of young people in Slovenia. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University of Maribor Press; Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2021. Str. 299-322, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-537-5, ISBN 978-961-7128-09-3. DOI: 10.18690/978-961-286-518-4, DOI: 10.51746/9789617128031.

LAHE, Danijela, CUPAR, Tina, DEŽELAN, Tomaž, VOMBERGAR, Nina. Demografija, omrežja socialnih opor in medgeneracijsko sodelovanje. V: LAVRIČ, Miran (ur.), et al. Mladina 2020 : položaj mladih v Sloveniji. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba; Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2021. Str. 55-89, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-480-4, ISBN 978-961-7128-02-4. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/575, DOI: 10.18690/978-961-286-475-0.

KLANJŠEK, Rudi, DEŽELAN, Tomaž, VOMBERGAR, Nina. Employment and entrepreneurship. V: DEŽELAN, Tomaž (ur.), et al. Youth 2020 : the position of young people in Slovenia. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University of Maribor Press; Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2021. Str. 121-167, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-537-5, ISBN 978-961-7128-09-3. DOI: 10.18690/978-961-286-518-4, DOI: 10.51746/9789617128031.

KLANJŠEK, Rudi, DEŽELAN, Tomaž, URŠIČ, Matjaž, NACEVSKI, Katja, VOMBERGAR, Nina. Potrošnja in nakupovalni vzorci. V: LAVRIČ, Miran (ur.), et al. Mladina 2020 : položaj mladih v Sloveniji. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba; Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2021. Str. 303-325, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-480-4, ISBN 978-961-7128-02-4. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/575, DOI: 10.18690/978-961-286-475-0.

LAHE, Danijela, CUPAR, Tina, DEŽELAN, Tomaž, VOMBERGAR, Nina. Young people, family, and intergenerational mindsets. V: DEŽELAN, Tomaž (ur.), et al. Youth 2020 : the position of young people in Slovenia. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University of Maribor Press; Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2021. Str. 245-278, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-537-5, ISBN 978-961-7128-09-3. DOI: 10.18690/978-961-286-518-4, DOI: 10.51746/9789617128031.

KLANJŠEK, Rudi, DEŽELAN, Tomaž, VOMBERGAR, Nina. Zaposlovanje in podjetništvo. V: LAVRIČ, Miran (ur.), et al. Mladina 2020 : položaj mladih v Sloveniji. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba; Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2021. Str. 117-162, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-480-4, ISBN 978-961-7128-02-4. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/575, DOI: 10.18690/978-961-286-475-0.NAZAJ NA VSE SODELAVCE
menu