ZNANSTVENE PUBLIKACIJE
STROKOVNE PUBLIKACIJEDRUGE OBJAVE
Politolog: poklic v zatonu? Dejavniki, ki soodločajo o zaposljivosti in poklicni uspešnosti diplomantov politologije

Prispevek temelji na predpostavki, da kariernega uspeha diplomantov politologije v Sloveniji ni mogoče v celoti raziskati brez upoštevanja več makro dejavnikov, ki določajo družbeni in politični položaj politologije kot poklica nasploh.

Enakopravna prisotnost žensk v politiki z vidika programa stranke

Politične stranke tako kot druge organizacije zasledujejo določene strateške in operativne cilje, pri čemer je njihov glavni cilj čim večja volilna podpora, vendar ne delujejo v vakuumu, temveč jih obdaja vrsta različnih okolij.

Volilni plakati kot medij političnega komuniciranja v Sloveniji: informativno ali prepričevalno orodje?

Volilni plakati so vizualno sredstvo za posredovanje političnih sporočil širokemu občinstvu in so pomemben tiskani medij za politično komuniciranje, ki ga neposredno nadzorujejo politični akterji.

Politološko izobraževanje in zaposljivost diplomantov : ali ima bolonjska pogodba vpliv?

Dejavniki, ki vplivajo na poklicno uspešnost diplomantov, se delijo v dve kategoriji: dejavniki, na katere vplivajo visokošolske institucije, in dejavniki, ki so zunaj visokošolskih institucij.

PRIKAŽI ARHIV PUBLIKACIJ
menu